U okviru MEG projekta: Općina Bosanska Krupa lokalnim firmama dodijelila preko 70 hiljada KM poticajnih sredstava

Danas su između načelnika Općine Bosanska Krupa Armina Halitovića i predstavnika firmi iz Bosanske Krupe potpisani ugovori o dodjeli poticajnih sredstava. Više od 70 hiljada KM koje su obezbijedili Općina i MEG projekt dobilo je po četvero fizičkih i pravnih lica.

Poboljšanje poslovnog okruženja i povećanje konkurentnosti domaćih privrednika na tržištu, odnosno doprinos povećanju stope zaposlenosti i ekonomskom razvoju Bosanske Krupe, glavni su ciljevi ovog programa kojeg Općina u partnerstvu sa MEG projektom provodi već drugu godinu zaredom. Firme uglavnom sredstva traže i dobivaju za nabavku novih mašina, opreme i alata.

„Sredstva će nam služiti za nabavku nove mehanizacije na farmi, ova koju posjedujemo je zastarjela. To će ubrzati poslove za 50%, olakšati nam u značajnoj mjeri“, kaže Mustafa Šabić, vlasnik obrta „Farma Šabić“ koji se bavi proizvodnjom mlijeka i mesa.

Među obrtima koji su dobili poticaj su i „D&H – vulkanizer, autopraona i autoservis“, „Crni“ i „Alukić Mirsad“. Više novca u prosjeku dobila su pravna lica: „AKM-TECHNOLOGY“, „H-SAAM“ i „HOLZ TRANSPORTI“. Četvrti je u međuvremenu odustao od poticaja pa će se ugovor sa narednim aplikantom sa rang liste potencijalnih korisnika potpisati naknadno.

„Dobili smo novčana sredstva u iznosu od 10.000 maraka koja će pomoći da unaprijedimo proces proizvodnje u kompaniji. Smatram da je ovo idealan način i prilika da se lokalne vlasti povežu sa preduzećima u Bosanskoj Krupi“, ističe Nermina Šahinović iz firme AKM-TECHNOLOGY koja se bavi CNC preciznim glodanjem, obradom metala i plastike kao i za proizvodnju dijelova malih i srednjih serija.

Poticajna sredstva poduzetnicima će se uplaćivati u dva navrata, nakon prve verifikacije dostavljene dokumentacije 80% od ukupnog iznosa, te preostali dio nakon druge verifikacije.

„Ovo je dobar poticaj našim privrednicima za kupovinu mašina, proširenje proizvodnje. Mi na ovaj način želimo da im pomognemo, što smo zapravo činili i do sada na iste ili slične načine. Mogu slobodno reći da je kvalitetan projekt koji ćemo mi nastaviti realizirati i kada ne bude MEG-a. Privrednici to traže, očekuju i mi ćemo biti podrška“, naglašava načelnik Armin Halitović.

Za dobijanje poticaja neophodno je bilo finansijsko učešće aplikanta, najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta s kojim aplicira. Osim toga, djelatnost mora biti registrovana na području općine Bosanska Krupa. Sve pristigle aplikacije evaluirale su se prema utvrđenim kriterijima. Najviše bodova i samim tim podršku dobile su obrtničke djelatnosti i pravna lica koje se bave proizvodnom djelatnosti, zatim oni sa većim brojem uposlenih, većim izvozom, većim finansijskim učešćem. Bodovanje je ovisilo i o tome koliko je projekt značajan za užu i širu zajednicu i da li je na čelu obrta ili privrednog subjekta muškarac ili žena.