Javni oglas za prijem radnika u radni odnos, stručni saradnik – logoped

JU Centar za socijalni rad Bosanska Krupa na osnovu Odluke direktora br.01/34-1307/19 od 12.07.2019.godine, te ne osnovu članova 12.i 14. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad (br.01/UO-1915-II-2a/17 od 10.11.2017.god., 01/UO-732-VII-3a/18 od 05.04.2018.god., 01/UO-1130-V-1a/19 od 20.06.2019.god.), člana 17. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka (br.01/UO-435-VI-1a/18 od 21.02.2018.god.),raspisuje:

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

I RADNO MJESTO

1. Stručni saradnik -logoped……………………………1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Opširnije

39. Unski lađari 3. augusta: Takmičari iz BiH i susjednih država, bogat nagradni fond, koncert Ilme Karahmet

U Bosanskoj Krupi se 3. augusta (subota) po 39. put takmiče Unski lađari. Prema najavama, na manifestaciju motivisani dobrom zabavom, gostoprimstvom i bogatim nagradnim fondom, dolaze takmičari i gosti iz više krajeva naše zemlje ali i susjednih država. Osim utrke tradicionalnim lađama bit će organizirana utrka kajaka i skokovi sa Drvenog mosta „Prva lasta Une“, a potom koncert Ilme Karahmet.

Opširnije

OGLAS ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE NA DAN ODRŽAVANJA 47. INTERNACIONALNE TURISTIČKE UNA REGATE

Na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa-prečišćeni tekst 1 („Sl.glasnik Općine Bos.Krupa“, broj: 10/17), člana 9. i 10. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Bosanska Krupa („Sl.glasnik Općine Bos.Krupa“, broj: 11/17 i 8/18), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa raspisuje:

O G L A S
ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE
NA DAN ODRŽAVANJA 47. INTERNACIONALNE TURISTIČKE UNA REGATE

Opširnije