30. sjednica OV Bosanska Krupa: Prodaje se parcela na „Pilani“, širom otvorena vrata potencijalnim investitorima

Danas je održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu našlo se 17 tačaka među kojima i Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u Poslovnoj zoni „Pilana“ koji će za vrlo kratko vrijeme širom otvoriti vrata potencijalnim investitorima za izgradnju objekata i pokretanje proizvodnje. Vijećnici su danas razmatrali i materijale koji se između ostalog odnose na Budžet, Prostorni plan, prodaju nekretnine u Poslovnoj zoni „Pilana“, osnivanje Centra za održivo upravljanje otpadom, skupštine javnih preduzeća, radna tijela Općinskog vijeća, poticaj za poljoprivredu, Regulacioni plan „Poslovna zona Vatreni mlin“, listu projekata prevencije, Strategiju integriranog lokalnog razvoja i akte javnih ustanova.

Opširnije

Prijava za članice i članove Odbora Omladinske banke

Fondacija Mozaik i općine Bosanska Krupa i Odžak su potpisale Memorandum o saradnji za period 2019 – 2022. godine. U okviru saradnje biće nastavljen program Omladinske banke.
Omladinska banka te poziva da se priključiš Odboru. Ako spadaš u kategoriju mladih, odnosno imaš od 17 do 30 godina i imaš želju da kroz volonterski rad doprineseš svojoj zajednici, onda je ovo pravo mjesto za tebe.

Opširnije

OGLAS ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa-prečišćeni tekst 1 („Sl.glasnik Općine Bos.Krupa“, broj: 10/17), člana 9. i 10. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Bosanska Krupa („Sl.glasnik Općine Bos.Krupa“, broj: 11/17, 8/18), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa raspisuje:

O G L A S
ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

1. Za postavljanje PRIVREMENOG OBJEKTA – KIOSK na lokaciji:

Opširnije

Poziv za kandidate za popis bespravno izgrađenih objekata

Pozivaju se nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Biroa rada Bosanska Krupa, do 40 godina starosti i sa najmanje srednjom stručnom spremom, zainteresirana za učešće u popisu građevina i zahvata na području općine Bosanska Krupa radi uspostave evidencije bespravno izgrađenih objekata.
Popis će se obavljati u periodu mart – septembar 2019. godine, u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica u kojima se popis odvija, a prema rasporedu koji je utvrđen usvojenim Programom evidencije bespravnih građevina i zahvata na području Općine Bosanska Krupa.
Sva pitanja vezana za obavljanje popisa se uređuju posebnim aktima, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom za privremene poslove.

Prijave se mogu izvršiti putem mail-a: boskrupa.opcina@gmail.com, putem telefona 037/961-460, 960-461, 961-462 ili usmeno na prijemnom šalteru zgrade Jedinstvenog općinskog organa uprave, Terzića bb u Bosanskoj Krupi, sa naznačenim ličnim podacima kandidata (ime, očevo ime i prezime, adresa stanovanja i kontakt telefon).