Održana 12. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Danas je nakon ljetne pauze održana dvanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu se između ostalog našla odluka o kreditnom zaduženju Općine, zatim periodični izvještaji o izvršenju prihoda i rashoda, ali i niz drugih akata koja se tiču prodaje nekretnine u Poslovnoj zoni Pilana, općinskih priznanja povodom Dana općine, jednokratne novčane pomoći porodiljama, javnih površina za javna okupljanja, policijskih izvještaja.

Read more

Septembarski dani slobode: Kulturno-zabavnim, sportskim i memorijalnim manifestacijama Krupljani obilježavaju dane otpora i godišnjicu osbobođenja

Sedamnaestog septembra navršavaju se 22 godine od kada su borci i starješine 511. slavne, 505. viteške i 503. slavne u sadejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa oslobodile su Bosansku Krupu. Kao i svake godine, i ove se taj datum, uz ostale značajne poput 1. septembra kada je formirana 511. slavna brdska brigada, obilježava prigodnim programom.

Read more

Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. godinu

I Općinski načelnik objavljuje Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja pljoprivrede u općini Bosanska Krupa, za 2017. godinu, za slijedeće vrste poljoprivredne proizvodnje:
1. Proizvodnja malina do 5 tona
2. Proizvodnja povrća na otvorenom – kornišoni

II Uslovi za ostvarivanje prava

Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa Pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. godinu imaju pravna i fizička lica koja imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.

Read more