Centralna javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Bosanska Krupa za 2016. godinu 9. decembra u 11,00 sati

Na 43. sjednici Općinskog vijeća Bosanska Krupa održanoj 20. novembra prihvaćen je između ostalog i Nacrt budžeta Općine Bosanska Krupa za 2016. godinu. Nakon usvajanja ovaj je materijal odmah upućen u javnu raspravu. Centralna javna rasprava održat će se otprilike u sredini tridesetodnevne rasprave da bi se svima dalo dovoljno vremena, građanima za konstruktivne i efikasne prijedloge i sugestije, ali i nadležnim službama da bi te sugestije mogli razmotriti i eventualno ugraditi u prijedlog ovog dokumenta.

Read more

Saopćenje načelnika Armina Halitovića

Poštovani sugrađani,

ne baš slučajno, upravo na dan kada je Općinsko vijeće donijelo jednu vrlo bitnu Odluku o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine Bosanska Krupa počeli su orkestrirani napadi na Općinu Bosanska Krupa i mene kao Općinskog načelnika od strane navodnih dušebrižnika za dobrobit pasa lutalica koji svakodnevno prave ogromne probleme i potencijalna su opasnost, ne samo za djecu već i za odrasle osobe koje se nalaze u njihovoj blizini.

Read more

Reagovanje na objavljene tekstove o ubijanju pasa lutalica u Bosanskoj Krupi

Jučer je na nekoliko lokalnih internet portala objavljena vijest o nezakonitom ubijanju pasa lutalica u Bosanskoj Krupi. Kako to često biva, vijest su bez utemeljenosti i bilo kakve odgovornosti, u vrlo kratkom vremenskom roku preuzeli i objavili mnogi mediji u kantonu i državi i pri tom narušili ugled Općine Bosanska Krupa i načelnika Armina Halitovića.

Read more

Kazne do hiljadu KM za vlasnike pasa i mačaka koji od 1. decembra 2015. ne registriraju svoje ljubimce

Općinsko vijeće Bosanska Krupa na svojoj posljednjoj sjednici usvojilo je Odluku o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine. Njome su propisani uslovi, način držanja i postupanja sa kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama, a naročito kretanje pasa u javnim objektima i na javnim površinama, način postupanja sa izgubljenim i napuštenim životinjama, psima i mačkama lutalicama i životinjama opasnim za okolinu, te nadzor i kaznene odredbe.

Read more

Svečana sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa povodom Dana državnosti BiH

Svečanom sjednicom Općinskog vijeća jučer je u Bosanskoj Krupi obilježen Dan državnosti BiH. Osim načelnika Općine Bosanska Krupa Armina Halitovića, predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ćazima Kasića, vijećnika, građana općine Bosanska Krupa, predstavnika organizacija proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, predstavnika političkih stranaka, nevladinih organizacija, sjednici je prisustvovao i delegat u Domu naroda Federacije BiH i potpredsjednik Skupštine Unsko-sanskog kantona Mladen Lonić.

Read more

150 hiljada KM od Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta F BiH za unapređenje Poslovne zone “Pilana”

Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović danas je u Sarajevu sa federalnim ministrom razvoja, poduzetništva i obrta Amirom Zukićem potpisao ugovor o dodjeli grant sredstava u iznosu od 150 hiljada KM.
Općina Bosanska Krupa sredstva je osigurala putem javnog poziva kojeg je pomenuto ministarstvo u svrhu unapređenja poduzetničkih zona raspisalo za općine u Federaciji BiH.

Read more

43. sjednica OV: Usvojen Nacrt budžeta za 2016., odluka koja će rezultirati novim investicijama u zoni „Pilana“ i odluka o tretiranju životinja

OV 43

U Bosanskoj Krupi je jučer održana 43. redovna sjednica Općinskog vijeća. Na dvenom redu našlo se petnaest tačaka koje se između ostalog odnose na komunalnu naknadu, naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni „Pilana“, održavanje i zaštitu domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja, te Nacrt budžeta i Program komunalne potrošnje za 2016. godinu.

Read more