Zaključak o odabiru projekata koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa iz Granta za mlade za 2019. godinu