Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu