Započela implementacija projekta „Kompostiranje bio-otpada na području regije Bihać – 2014“

Imajući u vidu postojeće potrebe za unapređenjem upravljanja otpadom na području općina Unsko-sanskog kantona, dosadašnje napore svih zainteresiranih strana, aktivnosti i projekte koji su se provodili sa svrhom podizanja svijesti građana i uključivanja šire javnosti u proces upravljanja otpadom, te izuzetno dobru implementaciju projekta “Uvođenje kompostiranja bio-otpada na području USK i općine Drvar – 2013. godina”, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona je predvidjelo implementaciju ovog projekta i u toku 2014. godine.

Tim povodom u Bosanskoj Krupi su se, radi upoznavanja sa svim detaljima realizacije, sastali Seida Perviz ispred pomenutog Ministarstva, predstavnici JKP “10. Juli” i lolakne uprave. Sastanku su se odazvali samo predstavnici mjesnih zajednica Krupa Centar, Ivanjska i Donje Prekounje bez obzira što su svi bili pozvani.

Projekt čija je vrijednost oko 45 hiljada KM i ove će se godine u periodu od juna do novembra provoditi u svih osam općina Unsko-sanskog kantona i općini Drvar iz Livanjskog kantona.

Cilj projekta „Kompostiranje bio-otpada na području regije Bihać – 2014“ je smanjenje bio-otpada u ukupnoj količini komunalnog otpada na području navedenih devet općina, čime bi se značajno trebale reducirati količine otpada koje se odvoze na postojeća općinska odlagališta, a u budućnosti i na regionalno odlagalište otpada, te će se na taj način produžiti životni vijek deponija.

Da bi općina uspješno učestvovala u projektu na njenom području mora biti prijavljeno najmanje osam mjesnih zajednica sa minimalno osam domaćinstava koja će izgraditi novu ili kompostirati otpad u postojeću kompostanu.

Značaj projekta osim toga što doprinosi unapređenju postojećeg stanja u sektoru upravljanja otpadom na području USK, ogleda se i u tome što njegova realizacija doprinosi implementaciji Zakona koji definišu ovu oblast, kao i implemetaciji Strategije zaštite okoliša Federacije BiH 2008. – 2018. i Federalnog plana upravljanja otpadom 2011.-2016.

Ove su godine za učesnike predviđene i novčane nagrade. Ona mjesna zajednica koja bude imala najveći broj kompostana osvojit će prvo mjesto i nagradu od 2.000 KM, drugo mjesto iznosi 1.500 KM i treće 1.000 KM. Nagrade su predviđene za sve općine, učesnice u projektu.

Mjesna zajednica se prijavljuje na način da predsjednik mjesne zajednice općinskom koordinatoru, za Bosansku Krupu referentici za lokalni razvoj Esmi Hergić, dostavi spisak domaćinstava koja učestvuju u projektu. Rok za prijavu zainteresiranih mjesnih zajednica je do kraja jula 2014. godine.