Zatvaranje i sanacija deponije Krivodol

Općina Bosanska Krupa je jedna od četiri lokalne zajednice u Federaciji BiH koja je dobila grant kroz projekt IPA 2011 kandidovanog preko Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a koji se realizuje preko Svjetske banke. Radi se o projektu zatvaranja i sanacije deponije Krivodol, za koji Općina Bosanska Krupa vodi aktivnosti još od 2011. godine.

Općini Bosanska Krupa, još početkom 2014. godine u okviru predpristupnih fondova IPA 2011, Europska unija je odobrila je grant sredstva u iznosu od milion eura koja trerbaju biti utrošena na sanaciju deponije Krivodol. Taj projekt je Općina Bosanska Krupa još 2011. godine delegirala Federalnom ministarstvu zaštite okoliša i turizma. Uz općinu Bosanska Krupa u ovom projektu su još općine Neum i Srebrenik, te grad Sarajevo. Od početka 2014. godine pa evo do ovih dana trajale su administrativne procedure da bi se došlo do faze raspisivanja Poziva za ponude za zatvaranje i sanacija deponije Krivodol u Bosanskoj Krupi. Svjetska banka u ovom projektu djeluje kao administrator Evropske komisije za EU IPA fond, a implementator sredstava je JKP 10. „Juli“ koje je i raspisalo Javni poziv.
„Ovo je sigurno jedan od najznačajnijih projekata koji će se u oblasti zaštite čovjekove okoline i poboljšanja uslova života ljudi na prostorima oko deponije Krivodol i nizovodno uz rijeku Unu i druge vodotoke, biti realizovan u općini Bosanska Krupa. Završetak projekta će doprinjeti da kvalitet života bude na znatno višoj razini. Zatvaranjem i saniranjem deponije će se stvoriti još bolji uslovi za razvoj poljoprivrede i dati novi zamah u stočarstvu, jer će velike površine koje gravitiraju deponiji Krivodol biti “dekontaminirane“ i moći će se koristiti u razne svrhe. Naravno na cijelom području povećat će se kvalitet izvorišta vode i vremenom će se očistiti podzemni vodni putevi pa će tako u budućnosti doći i do poboljšanja opštih uslova za razvoj organske proizvodnje“, rekao je između ostalog općinski načelnik Armin Halitović koji je svojom upornošću i nastojanjima da se ispune svi strogi uvjeti koje propisuje Evropska komisija i Svjetska banka, jedan od najzaslužnijih što je proces koji je trajao gotovo pet godina, konačno došao do faze raspisivanja oglasa za izvođenje radova i završetak projekta.
Projektom je predviđeno da se prvo izvedu pripremni i zemljani radovi, a potom i brtvljenje i otplinjavanje deponije. Sredstva su obezđedjena i za izgradnju hidrantske mreže, centralnog vodomjernog šahta i potrebnih objekata, a biće izmješten i dio postojeće lokalne saobraćajnice kako bi se spriječila ponovna neovlaštena upotreba nekadašnje deponije. Ovom prilikom sprovest će se nacionalno javno nadmetanje prema Smjernicama Svjetske banke za nabavku roba, radova i nekonsultatntskih usluga. Ponude se primaju do 31. augusta do 12,15 sati uz priloženu bankovnu garanciju za ponudu u visini od 35.000,00 KM, a posao će moći dobiti samo referentne firme koje već imaju iskustva sa ovakvim projektima. Uz ovaj Poziv za ponude raspisan je i Poziv za iskazivanje javnog interesa za nadzor nad izvođenjem radova.
Sanacija deponije Krivodol jedan je od najskupljih projekata u proteklih dvadeset godina na prostoru općine Bosanska Krupa. Njegovom se realizacijom u priči o ekologiji, zdravoj hrani, okolišu i turizmu „okreće list“ i ulazi u novo poglavlje koje govori o čišćoj, zdravijoj i ljepšoj Bosanskoj Krupi.