Bosanska Krupa-grad malih sajmova

U okviru projekta „Bosanska Krupa – grad malih sajmova“, koji je izgrađen od strane Lokalne akcione grupe Una – Sana, prošle je godine održano četiri sajma i to:

Sajam knjiga, Sajam ljekovitog bilja, Sajam organske proizvodnje, te Sajam meda.

Budući da Općina Bosanska Krupa daljnji razvoj i prepoznaje u unapređenje turizma, ove godine će organizovati također četiri sajma, ali s malim izmjenama.

Prvi sajam koji će se u 2011. godini održati je 2. Bosanskokruspki sajam knjiga, od 26. do 28. maja, zatim Sajam narodnih rukotvorina Bosanska Otoka koji se održava prvi put i traje od 15. do 17. jula, potom 2. Sajam organske hrane i ljekobilja što je ove godine objedinjeno za razliku od prošle, te posljednji za 2011. godinu je Sajam meda koji je planiran za 10. i 11. septembar.

Saradnja sa zavodima, ustanovama i institucijama, te privatnim subjektima, neće izostati ni u 2011. godini.

Kao i prošli, svi sajmovi će se održati u prirodnom ambijentu što dodatno obezbjeđuje estetsku vrijednost. Organizovanje sajmova drugu godinu zaredom govori o nastojanju da ovaj projekt postane dio tradicije bosanskokrupske općine.

 

„Bosanska Krupa – grad malih sajmova“ 2011. godine:

 

MAJ

26 – 28 „2. Bosanskokruspki sajam knjiga“

 

JULI

15 – 17 „Sajam narodnih rukotvorina Bosanska Otoka“

29 – 30 „2. Bosanskokrupski sajam organske hrane i ljekobilja“

 

SEPTEMBAR

10 -11 „ Bosanskokrupski sajam meda“

 


Općina Bosanska Krupa jedan od svojih pravaca daljeg razvoja vidi u turizmu.U posljednje vrijeme sistematski se počelo raditi na trasiranju razvoja ove privredne grane, te smo ove  godine i organizovali niz novih sadržaja tokom ljeta, a najznačajniji je  projekat “Bosanska Krupa-grad malih sajmova” izrađen  od strane Lokalne akcione grupe Una – Sana .

Općina Bosansaka Krupa kao organizator sajmova je ovog ljeta uspješno organizirala slijedeće sajmove :

Sajam knige, sajam zdrave hrane, sajam ljekovitog bilja, te sajam  meda.

Opširnije o svakom održanom sajmu možete pročitati na sljedećim linkovima:

   Sajam knjige

 Sajam ljekovitog bilja

 Sajam organske proizvodnje

 Sajam meda