Bosanska Krupa kreće u proceduru uspostave zemljišne knjige

Zemljišna knjiga – grutovnica za općinu Bosanska Krupa izgorjela je u toku Drugog svjetskog rata, tačnije 1943. godine. S obzirom da Općina Bosanska Krupa nije posjedovala nikakvu evidenciju o nekretninama donesena je odluka o izradi i uspostavljanju evidencije o nekretninama, tj. popisnom katastru. Ova evidencija predstavljala je samo prelazno rješenje do uspostave modernije evidencije o nekretninama. Popisni katastar započet je u periodu 1950.-1952. i od tada do danas zadržao se u većem dijelu FBiH.

Životni tokovi, promet nekretninama, raspolaganje nekretninama, sigurnost nad nekretninama uslovila je novu evidenciju o zemljištu. U tom smislu, uz saglasnost i dogovor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Općine Bosanska Krupa pristupilo se izradi katastra nekretnina za područje kompletne lokalne zajednice. 1978. godine izvršeno je aerofotogrametrijsko snimanje kompletne općine Bosanska Krupa, dešifrovanje snimljenih podataka i izlaganje podataka na javni uvid, te uspostavljanje katastra nekretnina za pojedina područja ili katastarske općine.

U postratnom periodu, od 1995. do danas, donesena su i usvojena različita zakonska akta (Zakon o zemljišnim knjigama i Zakon o stvarnim pravima). Shosno ovim zakonskim aktima stavljen je van snage Zakon o premjeru i katastru nekretnina koji je ustvari bio osnova za uspostavljanje katastra nekretnina.

Općina Bosanska Krupa izlaganjem nekretnina i utvrđivanjem prava na nekretninama završila je veći dio općine, u prosjeku oko 80%. Istina, za urbani dio Bosanske Krupe izvršeno je samo aerofotogrametrijsko snimanje bez daljih pravnih ili tehničkih procedura. Kako je već naglašeno, za veći dio općine na snazi je popisni katastar koji ustvari ne predstavlja vlasničke odnose već samo posjedovno stanje. Posjedovno stanje ne oslikava niti daje podatak o vlasništvu što predstavlja veliki problem kod ostvarivanja životnih prava fizičkih i pravnih lica, bankarskih odnosa, sigurnosti unosa i investicija kapitala u određenu općinu itd.

Da bi se razgovaralo o ovoj problematici i pokušala iznaći eventualna rješenja, u Općini Bosanska Krupa održan je sastanak kojem su osim načelnika Armina Halitovića, općinskog pravobranioca Himze Ezića, predstavnika nadležnih općinskih službi, prisustvovali šef zemljišnoknjižnog ureda pri Općinskom sudu Adnan Pašalić, predstavnik Općine Bužim, notar Mirsad Mesić i advokat Zlatan Nanić.

„Općina Bosanska Krupa nema gruntovne knjige, nemamo ih još od Drugog svjetskog rata, stanje u katastru nam je vrlo loše. Bilo kakav zahvat koji bi doveo do poboljšanja toga zahtijeva vrlo velika sredstva koja mi nismo uspjeli obezbijediti. Danas smo sjeli, skupili smo sve relevantne ljude, faktore koji su zainteresovani, osim građana, i koji mogu puno uraditi u samom postupku uspostave grunta. Sad znamo šta ćemo i kako ćemo, idemo dalje prema Federalnoj geodetskoj upravi i ostalim institucijama sa zahtjevima koji su nam potrebni. Općina Bosanska Krupa je općina koja posljednjih godina ima zaista velike investicije i svaki investitor koji dolazi prvo i osnovno je pitanje grunta. Mi smo to do sada individualno rješavali, međutim ljudi žele gruntovnicu, žele sigurnost ulaganja, a posjedovni katastar im to ne omogućava. To su samo neki razlozi zbog čega Bosanska Krupa kreće naglo, da kažem u petoj brzini, da riješi ovaj posao”, ističe načelnik Armin Halitović.

Šef zemljišnoknjižnog ureda Adnan Pašalić ističe kako je već rađeno na uspostavi zemljišne knjige, da ona postoji za pojedine dijelove, odnosno katastarske općine, ali ne i za urbani dio grada koji je vrlo važan.

„Zbog nedostatka stare zemljišne knjige problemi su u uspostavi nove. Ne postoje određeni planovi koji se trebaju preklapati da bi se izvršile identifikacije novog premjera i stare zemljišne knjige. Sad je vrijeme da se uspostavi zemljišna knjiga za općinu Bosanska Krupa jer postoji program i obezbijeđena sredstva. Nosilac tog programa je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Međutim, zbog problema o kojima smo govorili, Bosanska Krupa je u tom programu zauzela zadnje mjesto po bez obzira što u drugim općinama postoji zemljišna knjiga. U Bosanskoj Krupi dolazi do neravnopravnosti građana pred sudom što je osnovni problem jer da bi dobili izvodak iz zemljišne knjige, za šta prema zakonu o zemljišnim knjigama postoji mogućnost, građanin Bosanske Krupe mora izdvojiti oko 400 KM i to je proces koji traje oko tri mjeseca. To u drugim mjestima nije slušaj”, objašnjava Pašalić.

Sa ovim problemom suočavaju se svi pa i notari koji isključivu nadležnost imaju na prometu nekretnina.

„Mislim da mi jedini u državi još uvijek imamo popisni katastar koji je rađen odmah iza Drugog svjetskog rata. To naravno remeti normalan život građana, poslovnih ljudi, dovodi u tešku situaciju javne organe. Poznato je da katastarski popis nije po Zakonu o zemljišnim knjigama evidencija koja garantira stvarna prava na nekretninama pogotovo pravo vlasništva. Također se na neki način koči i pravni promet u pogledu odobravanja kredita, investicija itd. Zbog toga želimo da se postupak što prije uradi, da se uspostave zemljišne knjige što će biti jedan od preduslova napretka ove općine”, kaže notar Mirsad Mesić.

S tim da je ovo zadnji voz koji Općina Bosanska Krupa treba da uhvati kada je u pitanju evidentiranje i snimanje vlasništva, kako lokalne zajednice općine tako i posjeda koja su u privatnom vlasništvu slažu se svi prisutni na današnjem sastanku, među njima i pravobranilac Himzo Ezić koji se dotakao i nezakonitih radnji kojima je kumovalo nepostojanje gruntovnice.

„Dosadašnje stanje odnosa je pogodovalo svima onima koji su htjeli da iskorište određene propuste koji su se dešavali i u organu uprave, u imovinsko-pravnoj službi, pa i u pravosudnim organima, da na nezakonit način dođu do ogromne imovine. Nesporna je činjenica da je državna imovina na najbeskrupolozniji način otuđivana, reći ću i pljačkana. Općinsko vijeće, načelnik i ja kao pravobranilac smo se dogovorili da prekinemo tu praksu i ono što je na takav način otuđeno da se vrati” zaključuje Ezić.

Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove u narednim danima bit će upućena inicijativa da se Bosanska Krupa stavi među prioritete, nakon čega će se usaglasiti naredni koraci rješavanja ove problematike.