Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za podršku razvoja turizma 2021.godine

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (“Službeni glasnik općine Bosanska Krupa”, broj: 10/17), člana 159. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2021. godinu (Službeni glasnik općine Bosanska Krupa”, broj: 4/21), te člana 10. stav 3. Pravilnika o raspodjeli poticajnih sredstava za razvoj turizma 2021 br: 01-11-5732/21 od 16.07.2021.godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu poticajnih sredstava
za podršku razvoja turizma 2021.godine

Opširnije

OMLADINSKA BANKA BOSANSKA KRUPA – III POZIV ZA MLADE 2021

Omladinska banka Bosanska Krupa poziva mlade da pišu mikrobiznise od 10.6. do 28.6.2021. godine do 14 sati. 

Za mlade poduzetnike i poduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je obezbijedila i podršku za registraciju obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na

Poziv za poduzetnice i poduzetnike 2021

Ukupan fond III poziva za mikrobiznise iz Bosanske Krupe je 2.000 KM.

Pročitaj i informiši se više na Facebook stranici Omladinske banke Bosanska Krupa koju vode članice i članovi Odbora.

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“ broj: 1/18, 6/18, 10/18, 6/19, 9/19, 2/20 i 7/20) Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, o b j a v lj u j e:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme
u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

Opširnije

Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za podršku razvoja turizma 2021.godine

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (“Službeni glasnik općine Bosanska Krupa”, broj: 10/17), člana 159. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2021. godinu (Službeni glasnik općine Bosanska Krupa”, broj: 4/21), te člana 10. stav 3. Pravilnika o raspodjeli poticajnih sredstava za razvoj turizma 2021, broj: 01-11-4812/21 od 10.6.2021. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu poticajnih sredstava
za podršku razvoja turizma 2021.godine

Opširnije

Javni poziv raseljenim osobama u općini Bosanska Krupa za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja (12 stanova)

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), Pravilnika o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u višestambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/16), Uputstva o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se dodjeljuje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja („Službeni glasnik BiH“, broj 69/13 ), na osnovu Sporazuma o saradnji na provođenju Pod-projekta BiH6-Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa broj: 01/N-23-5509/18 od 20.07.2018.godine, Služba za prostorno uređenje, imovinsko pravne i geodetske poslove općine Bosanska Krupa, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglica BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, objavljuje:

J A V N I  P O Z I V
raseljenim osobama u općini Bosanska Krupa za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja (12 stanova)

Opširnije

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu

Na osnovu člana 5. Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz Budžeta općine Bosanska Krupa za 2021.godinu-Poticaji za poljoprivredu (“Sl. Glasnik općine Bosanska Krupa”, broj: 5/21) Općinski načelnik općine Bosanska Krupa objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala
za proljetnu sjetvu

I Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala; sjemena, mineralnog gnojiva i zaštitnih sredstava za proljetnu sjetvu proporcionalno zasijanoj površini silažnog i merkantilnog kukuruza, povrća i drugih poljoprivrednih kultura.

Opširnije

OMLADINSKA BANKA BOSANSKA KRUPA – II POZIV ZA MLADE 2021

Omladinska banka Bosanska Krupa poziva mlade da pišu projekte i mikrobiznise od 15.04. do 10.05.2021. godine do 14 sati.
Ako imaš od 17 do 35 godina, dobru ideju i želiš da pokreneš i realizuješ projekte od društvenog značaja, Omladinska banka će te podržati u iznosu od 500 KM do 1.500 KM.
Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na  Poziv za projekte mladih 2021

Ukupan fond II poziva za projekte mladih Bosanske Krupe iznosi 8.193 KM.

Opširnije