Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu

Na osnovu člana 5. Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz Budžeta općine Bosanska Krupa za 2021.godinu-Poticaji za poljoprivredu (“Sl. Glasnik općine Bosanska Krupa”, broj: 5/21) Općinski načelnik općine Bosanska Krupa objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala
za proljetnu sjetvu

I Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala; sjemena, mineralnog gnojiva i zaštitnih sredstava za proljetnu sjetvu proporcionalno zasijanoj površini silažnog i merkantilnog kukuruza, povrća i drugih poljoprivrednih kultura.

Opširnije

OMLADINSKA BANKA BOSANSKA KRUPA – II POZIV ZA MLADE 2021

Omladinska banka Bosanska Krupa poziva mlade da pišu projekte i mikrobiznise od 15.04. do 10.05.2021. godine do 14 sati.
Ako imaš od 17 do 35 godina, dobru ideju i želiš da pokreneš i realizuješ projekte od društvenog značaja, Omladinska banka će te podržati u iznosu od 500 KM do 1.500 KM.
Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na  Poziv za projekte mladih 2021

Ukupan fond II poziva za projekte mladih Bosanske Krupe iznosi 8.193 KM.

Opširnije

Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Bosanska Krupa

Na osnovu člana 2.12. stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10. i 18/13,7/14 i 31/16, 41/20), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, razrješenju i imenovanju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18, 36/19) i Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Bosanska Krupa broj: 01-02-90-7-1/21 od 14.4.2021.godine, Općinsko vijeće dana 20.4.2021. godine, objavljuje

J A V N I    O G L A S
za imenovanje člana
Općinske izborne komisije Bosanska Krupa

I – RASPISIVANJE JAVNOG OGLASA
1) Objavljuje se Javni oglas za imenovanje 1 (jednog) člana Općinske izborne komisije Bosanska Krupa.

Opširnije

Javni poziv za finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 96. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 4/21), člana 6. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku finansiranja omladinskih start-up biznisa broj: 08-11-2594/21 od 7.4.2021. godine i Sporazuma o saradnji između Općine Bosanska Krupa i Instituta za razvoj mladih KULT na programu Omladinski start-up biznisi finansirani od strane lokalnih zajednica, zaključenog 30.09.2014. godine u Sarajevu, raspisuje:

JAVNI POZIV
za finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa

Opširnije

Javni poziv za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta Općine Bosanska Krupa-prečišćeni tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17), člana 106. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“ broj: 4/21) i člana 2. stav 2. Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava planiranih Budžetom Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08-11-2540/21 od 6.4.2021. godine raspisuje:

J A V N I P O Z I V
za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu

Opširnije

Javni poziv za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 106. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu (“Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa” broj: 4/21) i člana 5. stav 1. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Granta za mlade broj: 08-11-2561/21 od 6.4.2021. godine raspisuje:

JAVNI POZIV
za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Opširnije

Ispravka oglasa o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:17/14),člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 3/21), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, vrši:

I S P R A V K U    O G L A S A
o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

U Oglasu o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ broj: 01-02-39-8-1/21 od 05.03.2021.godine objavljenog dana 06.03.2021.godine u Dnevnim novinama „Dnevni list“, oglasnim pločama i web stranici Općine Bosanska Krupa vrši se ispravka broja Oglasa na način da umjesto broja: 01-02-39-8-1/21 treba da stoji broj: 04-27-643/21.
Ostali tekst Oglasa o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ objavljenog od dana 06.03.2021.godine ostaje neizmijenjen.

Oglas o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:17/14),člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 3/21), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

O G L A S
o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Opširnije

OMLADINSKA BANKA BOSANSKA KRUPA – I POZIV ZA MLADE 2021

Omladinska banka Bosanska Krupa poziva mlade da pišu projekte i mikrobiznise od 15.02. do 09.03.2020. godine do 14 sati.

Ako imaš od 17 do 35 godina, dobru ideju i želiš da pokreneš i realizuješ projekte od društvenog značaja, Omladinska banka će te podržati u iznosu od 500 KM do 1.500 KM.
Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na Poziv za projekte mladih 2021
Ukupan fond I poziva za projekte mladih Bosanske Krupe iznosi 23.000 KM.

Opširnije