Poziv za učešće u Programu jačanja kapaciteta omladinskih lidera u oblasti poduzetništva i projektnog menadžmenta

Investicijska fondacija Impakt Sarajevo raspisuje Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta omladinskih lidera u oblasti poduzetništva i projektnog menadžmenta, za sve mlade sa područja Bosne i Hercegovine koji prepoznaju problem u svojoj lokalnoj zajednici i žele doprinijeti njegovom rješavanju i lokalnom ekonomskom razvoju kroz realizaciju projekta ili pokretanje vlastitog biznisa. Poziv se raspisuje u okviru BOLD programa koji se realizuje uz podršku američke vlade.
KO SE MOŽE PRIJAVITI?
Preuzmite poziv na ovom link-u.

Otvoren javni poziv projekta Evropske unije EU4AGRI: 2,55 MILIONA KM ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U RURALNI TURIZAM U BiH

Projekat Evropske unije EU4AGRI objavio je danas javni poziv vrijedan 2,55 miliona KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.

Opširnije na ovom link-u.

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za podršku investicijama u ruralnom turizmu

Projekat Evropske unije EU4AGRI objavio je javni poziv vrijedan 2,55 miliona KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom. Opširnije na ovom linku.

Javni poziv za subjekte male privrede (pravna i fizička lica) registrovani na području općine Bosanska Krupa

Broj: 10-11-7-5785-61/20
Bosanska Krupa, 21.9.2020. godine

Na osnovu člana 6. Programa podrške subjektima male privrede koji su pogođeni posljedicama izazvanih pandemijom COVID-19 za održavanje tekuće likvidnosti i očuvanje radnih mjesta broj: 01-11-7-5798/20 od 14.9.2020. godine i člana 3. Programa o dopuni Programa podrške subjektima male privrede koji su pogođeni posljedicama izazvanih pandemijom COVID-19 za održavanje tekuće likvidnosti i očuvanje radnih mjesta broj: 01-11-7-5842/20 od 16.9.2020. godine, i Programa o izmjeni Programa podrške subjektima male privrede koji su pogođeni posljedicama izazvanih pandemijom COVID-19 za održavanje tekuće likvidnosti i očuvanje radnih mjesta broj: 01-11-7-5951/20 od 21.9.2020. godine, Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa objavljuje

IZMJENU JAVNOG POZIVA

I PREDMET IZMJENE JAVNOG POZIVA

Ovom izmjenom javnog poziva vrši se izmejna Javnog poziva broj: 10-11-7-5785/20 od dana 15.9.2020. godine, u daljem tekstu Javni poziv.

II NAMJENA I MAKSIMALNI IZNOS POTICAJNIH SREDSTAVA
U dijelu javnog poziva “III NAMJENA I MAKSIMALNI IZNOS POTICAJNIH SREDSTAVA” u stavu 3. mijenjaju se riječi: “100.000 KM (slovima: stohiljada KM)” i glase: “145.000 KM (slovima: stočetrdesetpethiljada KM)”.
U dijelu javnog poziva “V OBRADA PRIJAVA I DODJELA SREDSTAVA”, u stavu 4. tekst „(100.000 KM)“, mijenja se i glasi: „(145.000 KM)“.

Opširnije