Podrška Općine Bosanska Krupa: Neformalne grupe mladih potpisale ugovore o (su)finansiranju projekata

Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović i predstavnici neformalnih grupa mladih danas su potpisani ugovore o (su)finansiranju projekata pristiglih putem javnog poziva. Vrijednost projekata, odnosno svih sedam ugovora iznosi sedam hiljada KM. I to je samo prvi krug, s obzirom da nisu utrošena predviđena sredstva za ovu namjenu uskoro će biti objavljen novi poziv.

Opširnije

Obilježena 26. godišnjica oslobođenja Kobiljnjaka u Bosanskoj Krupi

Dvadeset trećeg maja prije dvadeset šest godina od okupatora je oslobođen Kobiljnjak. To je bio početak puta koji je okončan oslobađanjem Bosanske Krupe. Zbog toga se taj datum u bosanskokrupskoj općini smatra izuzetno važnim pa se svake godine i obilježava na prigodan način. I ove je u organizaciji Općine Bosanska Krupa, JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ i Organizacije RVI Bosanska Krupa obilježen pješačkim maršem, polaganjem cvijeća na spomen-obilježja i prigodnim programom na platou Kobiljnjaka.

Opširnije

Poziv za učešće u Programu za mlade poslovne ljude „Novi lideri Unsko-sanskog kantona“

Privredna komora Unsko-sanskog kantona u suradnji sa Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike i Privrednom komorom Naples Florida iz Sjedinjenih Američkih Država organizira Program za mlade poslovne ljude „Novi lideri Unsko-sanskog kantona“.

Program je podržan od strane projekta USAID DIASPORA INVEST ACTIVITY, a realizirat će se u suradnji sa istaknutim institucijama i organizacijama Unsko-sanskog kantona.

Pozivamo mlade i perspektivne zaposlenike iz privatnog i javnog sektora Unsko-sanskog kantona da uzmu učešće u ovom programu, te da se upoznaju sa organizacijom, poslovanjem i funkcioniranjem najvažnijih institucija i organizacija Unsko-sanskog kantona.

Opširnije na ovom link-u.

Javni poziv raseljenim osobama u općini Bosanska Krupa za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja (12 stanova)

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), Pravilnika o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u višestambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/16), Uputstva o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se dodjeljuje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja („Službeni glasnik BiH“, broj 69/13 ), na osnovu Sporazuma o saradnji na provođenju Pod-projekta BiH6-Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa broj: 01/N-23-5509/18 od 20.07.2018.godine, Služba za prostorno uređenje, imovinsko pravne i geodetske poslove općine Bosanska Krupa, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglica BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, objavljuje:

J A V N I  P O Z I V
raseljenim osobama u općini Bosanska Krupa za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja (12 stanova)

Opširnije