COVID-19

COVID-19

BOSANSKA KRUPA

#OstaniUKuci
Prijavite nepoštivanje obavezne samoizolacije 062 728 139

HITNA POMOĆ 124

CIVILNA ZAŠTITA 061 096 981

INFO LINIJA ZA POMOĆ 062 728 139

Građani sa zabranom kretanja (mlađi od 18 i stariji od 65 godina) za pomoć u nabavci neophodnih životnih namirnica, ukoliko im je potrebna, mogu se obratiti putem:

Lista kontakata po mjesnim zajednicama

Facebook grupe: Krupljani.BA

Email-a: redakcija@krupljani.ba

Koronavirus u Bosanskoj Krupi na dan 10. 08. 2020.

Izvor: Dom zdravlja Bosanska Krupa

Broj oboljelih

2

Broj oporavljenih

6

Broj u samoizolaciji

2

Broj umrlih

1

VAŽNI BROJEVI:

PRIJAVA OSOBA KOJE NE POŠTUJU OBAVEZNU SAMOIZOLACIJU
062 728 139
OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE BOSANSKA KRUPA
037 961 464 (radnim danima od 8.00 do 13.00 sati)
061 096 981 (radnim danima od 13.00 sati i vikendom)
KRIZNI ŠTAB DOMA ZDRAVLJA / HITNA SLUŽBA
062 728 510
OPĆINSKI KOMUNALNI INSPEKTOR
Sedina Fajić 037 961 460
KANTONALNI SANITARNI INSPEKTOR ZA BOSANSKU KRUPU
Tea Tralješić 061 873 219
EPIDEMIOLOG ZA USK
Zarina Mulabdić 061 609 476 / 061 957 439