COVID-19

COVID-19

BOSANSKA KRUPA

#OstaniUKuci

HITNA POMOĆ 124

CIVILNA ZAŠTITA 061 096 981

INFO LINIJA ZA POMOĆ 062 728 139

Koronavirus u Bosanskoj Krupi na dan 08. 12. 2021.

Izvor: Dom zdravlja Bosanska Krupa

Broj oboljelih

0

Broj u izolaciji

0

VAŽNI BROJEVI:

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE BOSANSKA KRUPA
037 961 464 (radnim danima od 8.00 do 13.00 sati)
061 096 981 (radnim danima od 13.00 sati i vikendom)
KRIZNI ŠTAB DOMA ZDRAVLJA / HITNA SLUŽBA
062 728 510
OPĆINSKI KOMUNALNI INSPEKTOR
Sedina Fajić 037 961 460
KANTONALNI SANITARNI INSPEKTOR ZA BOSANSKU KRUPU
Tea Tralješić 061 873 219
EPIDEMIOLOG ZA USK
Zarina Mulabdić 061 609 476 / 061 957 439