Direktor GOLD projekta Gabriel Abraham posjetio Poslovnu zonu “Pilana”

Općina Bosanska Krupa je već dugi niz godina dio projekata koje finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Kao jedna od općina sa velikim potencijalom za razvoj partner je i kroz GOLD projekt kojeg finansiraju USAID/SIDA. Direktor projekta Gabriel Abraham sa svojim saradnicima danas je boravio u Bosanskoj Krupi gdje je sa načelnikom Općine Arminom Halitovićem obišao Poslovnu zonu “Pilana”.
U sklopu pomenutog projekta aktivan je i grant mehanizam G2G „Vlada Vladi“ za pomoć u razvoju infrastrukture i proširenju kapaciteta. Općina Bosanska Krupa, u skladu sa svojom praksom proaktivnosti i praćenja svih dostupnih fondova i izvora finansiranja, sa projektom koji se odnosi na izgradnju glavne saobraćajnice unutar zone “Pilana” aplicirala je i na ovaj javni poziv.

“Šef GOLD projekta u Bosni i Hercegovini, gospodin Gabriel, danas je bio gost u Bosanskoj Krupi. Mi smo s njim prošli kroz Poslovnu zonu “Pilana” i pokazali ono što smo do sada uradili, za četiri godine od jednog neuređenog i devastiranog prostora napravili zonu u kojoj danas radi skoro 270 ljudi i u kojoj se, kao što vidite, odvija proizvodnja i grade novi objekti”, ističe načelnik Armin Halitović.

Načelnik kaže da ga zaista ohrabruje ono što je kroz razgovor sa šefom projekta čuo i vjeruje da će se kroz projekt GOLD, projekt G2G zajedno sa USAID-om uspjeti obezbijediti sredstva i da će se završiti ono što je planirano u “Pilani”, a tiče se putne komunikacije.

Izgradnjom preostalog dijela glavne saobraćajnice Općina Bosanska Krupa želi povećati konkurentnost Poslovne zone “Pilana”, unaprijediti fizički pristup lokaciji, te omogućiti postojećim i novim investitorima bržu realizaciju investicija i korištenje do sada neiskorištenih parcela.