Ispravka za obavještenje o nabavci u predmetu nabavke- Nabavka i isporuka elektro-materijala za izgradnju i dopunu javne rasvjete

Ispravka za obavještenje o nabavci