Javni oglas za izbor najljepšeg dvorišta, školskog dvorišta i balkona sa najljepšim cvijetnim aranžmanom

Na osnovu člana 45. Statuta Općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17), općinski načelnik Općine Bosanska Krupa raspisuje:

JAVNI OGLAS
za izbor najljepšeg dvorišta, školskog dvorišta i balkona sa najljepšim cvijetnim aranžmanom

Općina Bosanska Krupa u okviru manifestacije „Krupsko ljeto“ organizira takmičenje za najljepše dvorište, školsko dvorište i balkon sa najljepšim cvijetnim aranžmanom.
Cilj takmičenja je očuvanje tradicije bosanskokrupskih cvijetnih bašči i parkova, kao i podizanje svijesti građana o značaju uređenja i očuvanja životne sredine. Briga o sopstvenom dvorištu, ulici, mjestu i njegovoj čistoći i uređenosti doprinosi i boljoj turističkoj ponudi naše općine.
Namjera organa uprave je da istakne građane koji ličnim angažovanjem doprinose prijatnijem i ljepšem ambijentu, životnoj sredini, kako svojoj tako i sredini komšija, prijatelja, gostiju, turista.
Stručna komisija će krajem jula obići sve prijavljene učesnike i na terenu sačiniti fotodokumentaciju, te na osnovu utvrđenih kriterija izvršiti izbor.
Ocjenjivat će se prostorni odnosi sadržaja u dvorištu, održavanje i njegovanje biljaka i zelenila, stil, uklapanje u pejzaž i tradicionalne oblike i autentične biljne vrste.
Obilazak prijavljenih učesnika koji uđu u najuži izbor bit će organizovan u direktnom dogovoru s njima.
Svi zainteresovani mogu se prijaviti do 19. jula 2019. godine.
Svoje prijave možete poslati putem prijavnog obrasca koji se nalazi na zvaničnom portalu Općine Bosanska Krupa www.opcinabosanskakrupa.ba ili na infopultu Općine.

Prijava treba da sadrži:
– ime i prezime,
– tačnu adresu, broj telefona ili e-mail adresu,
– naznačenu kategoriju (dvorište, školsko dvorište, balkon).

Proglašenje pobjednika bit će organizirano na manifestaciji Unski lađari.

Visina nagrada:

I nagrada: 300 KM
II nagrada: 200 KM
III nagrada: 100 KM

Za najljepše uređeno školsko dvorište umjesto novčane nagrade u odgovarajućoj protuvrijednosti bit će finansirana planirana školska aktivnost.

Za sve dodatne informacije kontakt telefon je: 037 961 460 (Sedina Fajić, komunalni inspektor).

Prijavni obrazac najljepši vrt 1-1