Kanalizacioni sistem u Bosanskoj Krupi: Privode se kraju radovi na osam lokacija vrijedni preko 1.5 milion KM

Realizacija jednog od najkompleksnijih infrastrukturnih i svakako najskupljih kapitalnih projekata u Bosanskoj Krupi, izgradnja kanalizacionog sistema, odvija se predviđenom dinamikom. U toku su završni radovi na osam lokacija vrijedni više od 1.5 milion KM koje je Općina od Federalnog ministarstva finansija dobila kao grant sredstva.
Izgradnja novih kanalizacionih kolektora, odnosno separatnog kanalizacionog sistema za fekalnu i oborinsku kanalizaciju na području Govedarnice, Bužimkića, Krušničke ulice, Mujagića, Mande, Halkića, Aleje zlatnih ljiljana i Ljusine počela je u septembru ove godine.
Odrađeno je oko 80 posto predviđenih radova. Do sada je položeno osam kilometara cjevovoda. Na većini lokacija potrebno je još samo vratiti put u prvobitno stanje, odnosno asfaltirati dijelove koji su se morali iskopati. Cijevi se trebaju postaviti samo još u Govedarnici i Ljusini, a kompletan posao završen je u Mujagićima.

“Kada se završi mreža u pomenutim dijelovima duga 9 km, kako je planirano krajem ove godine, izgradnja kanalizacionog sistema se nastavlja. Početkom naredne godine pokrećemo proceduru odabir izvođača radova za drugi dio prve faze čija je vrijednost gotovo 3.5 miliona KM a koja će obuhvaćati primarnu mrežu u užim gradskim cjelinama Bosanske Krupe i Bosanske Otoke”, kaže načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović prilikom obilaska radova.

Načelnik ističe i da će se realizacijom projekta poboljšati sanitaciona shema, spriječiti ispuštanje zagađene vode, kanalizacije, u rijeku Unu i njene pritoke, odnosno da će se u značajnoj mjeri doprinijeti ispunjenju uslova koji će u budućnosti tražiti zakonodavstvo Evropske unije u oblasti okoliša.
Bunari pitke vode, iz kojih se snabdijeva cijela općina, prihranjuju se vodom iz rijeka Une i Krušnice, u koje se trenutno ispuštaju otpadne vode bez prethodnog tretmana i kontrole. Realizacijom projekta trajno će se zaštititi izvorišta pitke vode, koja su kroz ranije studije ocijenjena da kapacitativno mogu snabdijevati regionalni vodovodni sistem, a ne samo općinu Bosanska Krupa. Isto tako, sva poljoprivredna dobra uz rijeke, odnosno obradive površine koje koriste vodu rijeka za navodnjavanje, zbog prečišćene vode postat će kvalitetnija i povećat će opće zdravstveno stanje
Vrijednost kompletnog projekta koji je zbog složenosti i obimnosti podijeljen u dvije faze je 21 milion KM. Dio prve faze koja se trenutno radi u okviru je projekta „WATSAN FBiH“ čiji je cilj vodoopskrba i prečišćavanje otpadnih voda u lokalnim zajednicama Federacije BiH, u okviru kojeg je Općina Bosanska Krupa sa Federalnim ministarstvom finansija i potpisala ugovor o grantu.