Ministar obrazovanja USK Adis Muharemović: Podržavamo uvođenje novih smjerova, neka firme i škole upute zajednički prijedlog

U Općini Bosanska Krupa danas je na inicijativu načelnika Armina Halitovića održan sastanak na kojem se razgovaralo o usklađenosti ili bolje rečeno neusklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u Bosanskoj Krupi. O ovom dugogodišnjem problemu koji i te kako negativno utječe na razvoj privrede sa ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK Adisom Muharemovićem, osim načelnika govorili su privrednici s područja općine, članovi Privrednog vijeća, predstavnici srednjih škola i drugih nadležnih institucija.
Mješovita srednja škola “Safet Krupić” jedina je na području općine koja obrazuje šumarske, drvne, mašinske i tekstilne tehničare. Zahvaljujući obrazovnom sistemu već godinama proizvodi kadar koji kod pojedinih zanimanja u kompletu završava na evidenciji Biroa za zapošljavanje, jer aktuelno tržište rada za njima nema apsolutno nikakvu potrebu. Za primjer ćemo uzeti tekstilce, odnosno krojačice kojih na Birou trenutno ima 260. Potreba je za njima, prije rata kada je radio gigant tekstilne indutrije “Kombiteks”, postojala ali je to sada stvar prošlosti. Više na području Bosanske Krupe nema niti jedne slične firme, no bez obzira na to škola obrazuje kadar. Postavlja se logično pitanje, kome?
“Ovo nisu problemi koje ima samo Bosanska Krupa, oni su prisutni na cijelom kantonu a može se slobodno reći i u BiH. Ključni problem je što naša upisna politika nije bila usklađena sa potrebama tržišta rada. Ono o čemu smo mi danas razgovarali je da ubuduće prilikom upisa prije svega napravimo jednu analizu koja će reći koje se to struke danas traže na našem tržištu i da onda mi upisujemo takve struke koje će kasnije moći naći posao, a naravno ako imamo na raspolaganju kvalitetne kadrove onda će se i naše firme moći razvijati, unapređivati svoje poslovanje”, ističe ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK Adis Muharemović.

Privrednici kažu da imaju problema ne samo sa nepostojanjem kadra nego i sa kadrom koji srednju školu završi bez adekvatnog znanja što je naravno posljedica nedovoljne praktične nastave. I to je mana obrazovnog sistema. Direktori škola, kako se moglo čuti na sastanku, moraju poštovati nastavni plan i program bez obzira što on ima nedostatke.
“Cilj svega je da se prati potreba privrednih subjekata i privrednih društava koje egzistiraju i rade na području naše općine, da bi iz školskih odnosno obrazovnih ustanova izlazili kadrovi koji će sutra svoje zaposlenje moći naći upravo u tim firmama. Treba raditi na reformi obrazovnog sistema, upisnoj politici itd., da bi sve ove stvari izašle na pravi put, da bi i ministarstvo na kraju krajeva opravdalo sredstva koja ulaže u obrazovanje djece”, naglašava predstavnik firme Krupa-kabine i potpredsjednik Privrednog vijeća Sead Mujagić.
Općina Bosanska Krupa i Općinsko vijeće više su puta pokušavali učiniti nešto po ovom pitanju, no ništa do sada nije dalo željene rezultate. Na sjednici održanoj prije nekoliko mjeseci usvojen je i zaključak da se direktorima škola uputi inicijativa za analizu trenutnog stanja u oblasti obrazovanja na području općine, da se ispita u kojim oblastima stvaramo hiperprodukciju kadrova a koji su to kadrovi potrebni tržištu rada, da urade elaborate i pokrenu inicijativu za uvođenje novih smjerova. Hoće li ova inicijativa uroditi plodom, ostaje da se vidi. Što je trenutno vrlo bitno, podrška ministra za uvođenje novih smjerova postoji.

“Mi smo već dugo svjesni da sistem obrazovanja u Bosanskoj Krupi nije adekvatan, odnosno nije kompatibilan sa razvojnim strategijama u općini posljednjih dvadeset godina, a tako i sa trenutnim potrebama privrede. Iz tog razloga u razgovoru sa privrednicima i kroz Privredno vijeće mi smo došli do zaključka da bi bilo dobro da se organizuje jedan sastanak Privrednog vijeća sa ministrom obrazovanja USK i evo danas smo ga upriličili. Zadovoljan sam sa sastankom, kakve će on rezultate donijeti u narednom periodu to ćemo vidjeti. Ministar je dao obećanja da će u što većem obimu pokušati da te potrebe privrede u Bosanskoj Krupi polako ulaze u program Ministarstva i u odabir struka koje će se učiti u srednjoj školi u Bosanskoj Krupi”, zaključuje načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.