Načelnik Armin Halitović upriličio prijem za oslobođene bivše bosanskokrupske policajce Šarana, Šabića i Kadića

Sud BiH je krajem prošle godine oslobodio krivice bivše bosanskokrupske policajce Jadranka Šarana, Samira Šabića i Zijada Kadića za ratne zločine protiv civila i ratnih zarobljenika, kao i za neopravdano odgađanje povratka zarobljenika, za šta ih je Tužilaštvo BiH optužilo pet godina ranije. Želeći dati veći značaj ovom događaju, skinuti ljagu sa nedužnih sugrađana, načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović upriličio je prijem za policajce, njihove saborce i prijatelje.

Bosanskokrupski policajci su oslobođeni optužbi da su za vrijeme oružanog sukoba u BiH između Armije RBiH i Vojske RS, u periodu od 17.9.1995. godine, kada je područje opštine Bosanska Krupa stavljeno pod kontrolu Armije RBiH, i dalje nakon 14.12.1995. godine kao dana potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, pa sve do 12.7.1996. godine naredili, počinili, podstrekavali, propustili, omogućili, organizovali, usaglašavali se i pomagali protivzakonito zatvaranje civilnog stanovništva srpske i jednog civila hrvatske nacionalnosti. Oslobođeni su optužbe za ubistvo, nehumano i nečovječno postupanje, namjerno nanošenje tjelesnog i duševnog bola, nepoštovanje osnovnih garancija lica koja ne učestvuju ili su prestala direktno učestvovati u neprijateljstvima, nepoštovanje minimalnih prava lica koja su lišena slobode iz razloga u vezi s oružanim sukobom, ugrožavanje opšte zaštite od opasnosti civilnog stanovništva, nepostupanje u skladu sa principom najboljeg interesa djeteta za vrijeme oružanog sukoba.

„Tužilaštvo BiH je željelo dokazati, nešto što je nedokazivo, da su po oslobađanju Bosanske Krupe formirani logori u Jasenici i Podvranu u koje su protivpravno zatvarani civili srpske i hrvatske nacionalnosti, da su isti fizički i psihički zlostavljani. Proces pred Sudom BiH trajao je više od 5 godina. Tokom glavnog pretresa saslušano je 79 svjedoka, 4 vještaka, pročitano je 8 iskaza svjedoka, uložena su 363 materijalna dokaza, kako Tužilaštva tako i odbrana optuženih. Konačno, u maju 2019. donesena je prvostepena oslobađajuća presuda, a u novembru je Apelaciono vijeće nakon razmatranja žalbe Tužilaštva i odgovora odbrane na tu žalbu potvrdilo oslobađajuću presudu“, ističe bivši načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Bosanskoj Krupi Jadranko Šaran.

Šaran naglašava da je SJB Bosanska Krupa tako dokazala da je vodila časnu i poštenu borbu za oslobađanje USK i Bosanske Krupe uz poštivanje međunarodnih konvencija. Da on i njegove kolege nisu učinili ništa nečasno zbog čega bi se danas stidjeli. U ovom dugotrajnom i mukotrpnom procesu, naročito za njih i njihove porodice, imali su podršku, kako ističu, i od Općine Bosanska Krupa i načelnika Armina Halitovića.

„Danas smo imali da kažem jednu malu svečanost na početku 2020. godine. Krajem prošle godine je nezapaženo prošla informacija da su tri pripadnika MUP-a iz Bosanske Krupe pravomoćno oslobođena svih optužbi koje su im se stavljale na teret u predmetu ratnih zločina u Bosanskoj Krupi 1995. godine i možemo reći da smo s tom presudom svi sretni i zadovoljni jer je dokazano ono što se ovdje dešavalo, a to je da 511. slavna bbr., 5. korpus, borci Armije RBiH nisu bili nikakvi zločinci, da smo mi bili ljudi koji su samo oslobađali svoje kuće, svoje domove, odakle smo bili protjerani 1992. godine. Trajao je proces dugo, ali evo pravda je spora, ali dostižna“, kazao je načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Oslobođenim bivšim policajcima podršku su pružale i njihove kolege danas okupljene u Udruženju veterena ratnog sastava policije Bosanska Krupa.

„Hoću prije svega da kažem da smo mi sretni. Zato što je skinuta ta jedna ljaga koja je pala na prvo naš „Orden ratna zastava“ koji nam je dodijelio MUP RBiH, zatim na općinu Bosanska Krupa koja je po porušenosti treća u BiH, općinu koja je imala srpske logore sa one strane i za koje niko nije odgovarao. Zbog svega toga smo organizirali ovaj prijem kako bismo proslavili pobjedu MUP-a nad neprijateljem“, kaže predsjednik bosanskokrupskog Udruženja i Saveza udruženja veterana ratnog sastava policije USK Jasmin Hasananović.

Među prisutnima na prijemu oslobođenih policajaca u Bosanskoj Krupi bio je i ministar za pitanje boraca i RVI USK Ermin Zulić koji je rekao da se istina znala i pri podizanju optužnice ali da je važno da je to na kraju rekla i sudska institucija.

„Veliki je značaj u tome za naše suborce koji su 5 godina nosili teret optužbe, zatim za 5. korpus, ali i za sve ostale naše optužene i u „Sani 95“ i za ostale operacije gdje će se, nadam se, dokazati da je to bila časna i poštena borba oslobodioca i heroja a ne zločinaca“, dodao je ministar Zulić.

Nesebičnu podršku, kako moralnu tako i finansijsku, policajci su tokom dokazivanja svoje nevinosti imali i od Fondacije za utvrđivanje istine iz Bihaća, kao i sarajevske Fondacije za pružanje pravne pomoći borcima protiv kojih se vode postupci pred Sudom BiH.

„Fondacija je osnovana 2013. godine, a potreba je nastala kada je krenula jedna veća hajka na pripadnike Armije RBiH, na ovim prostorima 5. korpusa i centre službi bezbijednosti USK.
Mi smo formirali Fondaciju kako bismo došli do zločina počinjenih ’92-’93 na prostoru Bosanske krajine da bi se istina sačuvala od zaborava i da bi se znalo ko je bio na ovoj a ko na onoj strani. Mi to znamo, ali radi budućih generacija mi o tome moramo voditi brigu, njegovati kulturu sjećanja i moramo se izboriti da svi oni koji su učestvovali u genocidu u dolini Sane, u Ljutočkoj dolini, u Bosanskoj Krupi, da se nađu pred licem pravde“, zaključio je
predsjednik Fondacije za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske krajine Besim Dizdarić.

Među optuženim bivšim policajcima bio je i Fahrudin Hadžiosmanagić-Tadžić, komandir Policijske stanice, ali je preminuo tokom procesa i nažalost nije dočekao oslobađajuću presudu.