Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović i vlasnik kompanije „Arifagić-Investment“ Jusuf Arifagić potpisali ugovor o zakupu zemljišta

Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović i vlasnik kompanije „Arifagić-Investment“ iz Kozarca kod Prijedora potpisali su danas ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na području općine Bosanska Krupa. Time su se ozvaničile najave o dolasku jednog od najznačajnijih bh. investitora u Bosansku Krupu i gradnji moderne farme norveških goveda na području nekadašnje farme „Pučenik“.

– Ovo je najveća pojedinačna investicija u oblasti poljoprivrede nakon rata i evo još jedna potvrda da smo općina sa povoljnim poslovnim okruženjem. Siguran sam da ćemo i u budućnosti, kao što smo radili do sada, biti podrška svim investitorima u realizaciji ideja koje imaju – kaže načelnik Armin Halitović prilikom potpisivanja ugovora.

Nakon potpisivanja ugovora slijedi uvođenje u posjed, a potom i pripreme oko uređenja zemljišta, jesenje sjetve, instaliranja nove trafostanice i ostalih građevinskih radova.

– Ukratko rečeno, mislim da ćemo biti u stanju da do zimskog perioda osposobimo najmanje dvije štale, stavimo ih pod krov, tako da bi dio proizvodnje bio pokrenut već u ovoj godini – ističe vlasnik kompanije „Arifagić-Investment“ Jusuf Arifagić.

Potpisivanju ovog ugovora prethodilo je niz aktivnosti, uz stvaranje uslova i privlačenje investitora, mnogo sastanaka i pregovora pa i usvajanje odluke o uslovima i načinu prodaje devastiranih objekata i zemljišta prema kojoj se kupac između ostalog obavezuje na zapošljavanje radnika.

– Količine zemljišta su te koje određuju broj grla što direktno utječe na broj radnih mjesta. U svom biznis planu sam između ostalog naveo da ćemo za 5 godina stvoriti 200 radnih mjesta. Siguran sam da ćemo mi to ispuniti, a možda uz pomoć administracije i nadam se boljeg političkog ambijenta kada je u pitanju investiranje taj broj i prevazići – naglašava Arifagić.

Ukupna površina koja je data u zakup je 260 ha. Dio koji je dat na period od 10 godina je u vlasništvu države i cijena zakupa na godišnjem nivou iznosi 7.565,93 KM, a dio poljoprivrednog zemljišta koje je napušteno ili čiji se vlasnik ne može utvrditi dat je na 5 godina sa cijenom zakupa od 17.808,10 KM, također na godišnjem nivou. Inače, 70 % od zakupa ide u budžet Općine, a 30 % u budžet USK.