Nastavak 45. sjednice OV Bosanska Krupa: Usvojen Program zajedničke komunalne potrošnje za 2016.

Danas je nastavljena i okončana 45. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa koja je prije devet dana nakon usvajanja budžeta za 2016. godinu i još nekoliko tačaka dnevnog reda prekinuta zbog nepostojanja kvoruma. U drugom dijelu bosanskokrupski vijećnici razmatrali su materijale koji se odnose na komunalnu potrošnju, te program rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u 2016. godini.

Prihvaćen je Prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu čija realizacija uz učešće građana, kroz kulturu življenja, stvara generalnu sliku grada ili bolje rečeno predstavlja ogledalo sredine. Ovim Programom se utvrđuje obim i kvalitet održavanja i obnavljanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje, visina potrebnih sredstava za realizaciju programa, kao i mjere za provođenje programa. Njegove djelatnosti su održavanje čistoće na javnim površinama, odvođenje atmosferskih i drugih voda sa javnih površina, održavanje javnih površina, saobraćajnih površina u naselju, upravljanje objektima i uređajima javne rasvjete, obavljanje higijeničarske službe, obavljanje usluga dekoracije, održavanje objekata i uređaja javne urbane opreme, održavanje spomen-obilježja, stratišta, mezaristana i grobalja – mezarja od kulturno-historijskog značaja.

Program rada Općinskog načelnika za 2016. godinu koji definira njegove prioritetne aktivnosti ali i aktivnosti cjelokupne općinske administracije u ovoj godini danas je primljen k znaju. Kako se navodi u Programu, nastavit će se sa dobrim praksama u svim oblastima, raditi na unapređenju životnog ambijenta, realizirati projekti, kako već započeti tako i novi. Poseban fokus bit će na lokalnom razvoju, privredi, odnosno rastu zaposlenih, rastu investicija, rastu prihoda i rastu izvoza. I dalje će se ulagati u poslovnu zonu „Pilanu“, kao i u zone „Vatreni mlin“ i „Industrijsku zonu“. Pažnja će kao do sada biti posvećena i obrazovanju, sportu, kulturi, zdravstvu, mladima, nevladinim organizacijama, penzionerima, boračkoj populaciji.

„Nastavljamo izgradnju kanalizacionog sistema, drugi dio prve faze vrijedan oko 3.5 miliona KM. U proteklih nekoliko mjeseci izgradili smo 9 km sistema i u to uložili 1.358.000,00 KM. Što se tiče poslovne zone „Vatreni mlin“ izradit ćemo planske dokumente, ukloniti oronule objekte, očistiti kompletnu povšinu zone, eventualno izvršiti izmještanje nadzemnih i podzemnih komunalnih i drugih instalacija, izvršiti sanaciju zemljišta, provesti aktivnosti za pripremu izgradnje saobraćajnice i instalacije javne rasvjete, vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, izgradnje građevina i uređaja za odvod površinskih i otpadnih voda, te uređaja i postrojenja za njihovo prečišćavanje. Nastavljamo radove na izgradnji infrastrukture u Poslovnoj zoni „Pilana“, što obuhvata izgradnju dijela interne saobraćajnice, kao i na njenom proširenju što se odnosi na imovinu Općine koja se nalazi unutra imovine „Una-Om“ i rješavanjem firme „Krupatrans“ u stečaju. Izradit ćemo investiciono-tehničku dokumentaciju za sanaciju i prilagođavanje deponije “Medžre – Vlaški Do”, nastaviti aktivnosti u procesu uspostavljanja centra za upravljanje otpadom i reciklažu umjesto dosadašnjeg deponovanja otpada“, kaže između ostalog načelnik Armin Halitović osvrćući se na planove za 2016. godinu.

Prijedlog programa rada Općinskog vijeća 2016. godinu nije dobio potrebnu većinu.

Na dnevnom redu sjednice našla se i inicijativa općinskog pravobranioca za donošenje rješenja o proglašavanju ništavim rješenja Općinskog vijeća donesenog 2004. godine. Vijećnici su donijeli zaključak i zadužili Službu za prostorno uređenje, inovinsko-pravne i geodetske poslove da provede svu potrebnu proceduru, pravne postupke i izradi prijedlog pravnog akta i isti dostavi OV na razmatranju.

Na kraju je k znaju primljena i Informacija Policijske uprave o stanju sigurnosti za mjesec novembar 2015. godine.