Nastavlja se izgradnja puta prema Arapuši u Bosanskoj Krupi

Projekt izgradnje puta koji Arapušu povezuje sa centrom Bosanske Krupe dobio je novi zamah u svojoj realizaciji. Direkcija regionalnih cesta USK potpisala je ugovor za radove vrijedne 320 hiljada KM koje je osigurala kantonalna Vlada. Tim povodom, u Arapuši su danas boravili i sa mještanima razgovarali načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko-sanskog kantona Tahir Nuhić, direktor Direkcije regionalnih cesta USK Sanel Bajramović, predsjedavajući Općinskog vijeća Bosanska Krupa Ćazim Kasić i njegov zamjenik Hasan Komić.

Arapušu sa jezgrom grada veže jedini regionalni makadamski put na prostoru općine Bosanska Krupa. U njoj trenutno živi oko 250 stanovnika, znatno manje nego onda kada se nakon rata desio masovni povratak. Najveći razlog zbog kojeg Arapušani napuštaju svoje rodno mjesto, kako kažu, makadamski je put kojim svakodnevno saobraćaju do središta općine. Od 11 kilometara, zahvaljujući općinskim i kantonalnim vlastima, do sada je asfaltirano više od 5 kilometara. Nakon realizacije ovog projekta ostaje nešto više od 3 hiljade metara što bi prema predviđanjima nadležnih moglo biti završeno do 2017. godine.

“S obzirom na stanje u budžetu ovdje je bila planirana nula, međutim mi smo cijenili da je ovo strateški kako za općinu Bosanska Krupa tako i za USK tako da smo osigurali 320 hiljada KM i radi se o kilometar asfalta. Ono što ostaje mislimo završiti u ovom mandatu kako bismo povezali Arapušu i njenim mještanima olakšali putnu komunikaciju”, kaže ministar Tahir Nuhić.

Postupak odabira najpovoljnijeg izvođača radova je završen. Direkcija regionalnih cesta USK već je potpisala ugovor i realizacija kreće čim se za to stvore povoljni vremenski uslovi.

“Izvođač je konzorcij BC-Gradnja, a nadzor će biti Zavod za saobraćaj. Ono što još trebamo odraditi do nove godine je usvojiti finansijski plan i već početkom građevinske sezone mi možemo stupiti u realizaciju ovog projekta. Radi se dakle o trasi dužine jedan kilometar, a ostatak ćemo u dogledno vrijeme u saradnji sa nižim i višim nivoima vlasti”, ističe direktor Direkcije regionalnih cesta USK Sanel Bajramović.

Općina Bosanska Krupa je bez obzira što nije njena primarna obaveza već uložila značajna sredstva za put prema Arapuši. Osim toga, godinama kod nadležnih insistira da ovaj put stave među prioritete za rješavanje.

“Za problem Arapuše mi vrlo dobro znamo. Dugo već pokrećemo aktivnosti kako bi se Arapuša putnom komunikacijom spojila sa Bosankom Krupom. Zajedno sa Udruženjem Reis Džemaludin Čauševič radimo i na izgradnji spomen-kuće, pokušavamo da stvorimo ambijent, da se malo više ljudi okuplja u Arapuši, a i da ovi ljudi koji u njoj žive imaju pristojniji život. Općina Bosanska Krupa je opredjeljena da se ovaj put radi. Sreća pa sada imamo ljude u kantonu i u Direkciji za ceste koji imaju razumijevanja za probleme Arapuše. Poslije ove dionice ostaje još oko 3600 m što ćemo nastojati riješiti barem još u dva navrata”, naglašava načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Asfaltiranje puta prema Arapuši je od iznimnog značaja, naročito za razvoj vjerskog turizma, jer je u ovom mjestu rođen prvi bosanski Reis-ul-ulema Džemaludin ef. Čaušević. Osim toga, povezivanjem Arapuše sa Bosanskom Krupom asfaltnim putem znatno se skraćuje put prema Sanskom Mostu i Bosanskom Novom i sigurno je da bi se najprometnije magistralne saobraćajnice na USK završetkom ovog puta znatno rasteretile.