Obavijest

Pravna ili fizička lica koja obavljaju poslovnu djelatnost u objektima koji se nalaze uz javnu saobraćajnu površinu kao i vlasnici ili korisnici stambenih objekata, u skladu sa članom 74. i 75. Odluke o komunalnom redu (“Službeni glasnik općine Bosanska Krupa”, broj 3/12) dužni su javnu površinu, trotoare-pješačke staze, odnosno dio ulice gdje staze ne postoje, svakodnevno dovesti u čisto i uredno stanje od snijega i snježnih nanosa.