Obavijest

Na osnovu ovlaštenja propisanih odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 12/13, 03/16 i 15/20), Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Odsjek za prostorno uređenje općine Bosanska Krupa obavještava građane općine Bosanska Krupa, a posebno investitore bespravno izgrađenih građevina i zahvata na području općine da je temeljem člana 126. stav 5. Zakona o prostornom uređenju i građenju rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje naknadne lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina 31.12.2021. godine.

Obzirom da rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje naknadnih akata o građenju, urbanističke saglasnosti ili lokacijske informacije nije produžen od strane Skupštine Unsko-sanskog kantona, ova Služba neće, nakon 31.12.2021. godine moći voditi postupak izdavanja urbanističke saglasnosti ili lokacijske informacije za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina i zahvata, te će se sa zahtjevima podnesenim nakon 31.12.2021. godine postupati shodno odredbama Zakona o upravnom postupku Federacije BiH, odnosno isti će biti odbačeni, jer nema uvjeta za vođenje upravnog postupka.

Stoga, pozivaju se investitori bespravno izgrađenih građevina i zahvata na području općine Bosanska Krupa, da za građevine i zahvate za koje naknadne akte o građenju izdaje nadležna služba općine Bosanska Krupa, podnesu Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Odsjek za prostorno uređenje općine Bosanska Krupa zahtjev za izdavanje naknadnih akata o građenju, ukoliko isto već nisu učinili, a sve u cilju legalizacije bespravno izgrađenih građevina i zahvata.

Tipske obrasce za podnošenje zahtjeva za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti  ili lokacijske informacije investitori mogu preuzeti na ovim linkovima: Zahtjev_za_urbanisticku_sagslasnost

Lokacijska informacija

ili na šalteru informacija u prizemlju općinske uprave općine Bosanska Krupa.