Obavijest o produzenju Ponovnog Javnog poziva za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu

Obavještavamo udruženja i druge nevladine organizacije registrovane u Bosni i Hercegovini sa sjedištem na teritoriji Općine Bosanska Krupa, da se Ponovni Javni poziv za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta općine Bosanska Krupa za 2020. godinu broj: 08-11-7-1887/20, objavljen dana 10.3.2020. godine na web stranici općine, oglasnim tablama i putem lokalnog medija produžava do 6.4.2020. godine.