OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Na osnovu Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik“ broj: 7/08, član 7, stav 6), klijenti koji proizvode svježe kravlje mlijeko, za ostvarivanje prava na novčanu podršku, dužni su dostaviti dokaze o izmirenim poreznim obavezama za prethodnu godinu i to:

– Uvjerenje iz Porezne uprave (fizička i pravna lica)
– Uvjerenje iz Uprave za indirektno oporezivanje (pravna i fizička lica u sistemu PDV-a)

Uvjerenja se do 1. 3. 2021. godine dostavljaju općinskoj Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo koja će ista proslijediti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK.

Za proizvođače mlijeka koji ne dostave navedene dokumente ne snosimo odgovornost u slučaju neostvarivanja prava na kantonalne novčane podrške za sufinansiranje laboratorijskih pretraga mlijeka i nabavke goriva za proljetnu sjetvu u 2021. godini.