OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji su registrirali svoje gazdinstvo da su, shodno članu 14. Odluke o harmoniziranim registrima poljoprivrednih gazdinstava i registrima klijenata („Službene novine FBiH“, broj: 42/08), obavezni ažurirati postojeće stanje do 31.03.2016. godine.
Promjene koje se prijavljuju odnose se na slijedeće:
– poljoprivredne kulture na poljoprivrednom zemljištu, a koje se odnose na trenutno stanje te plan sjetve ili sadnje u tekućoj godini,
– trenutno stanje i promjenu vrste i brojnog stanja stoke,
– promjenu zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta, (katastarska veličina, katastarska kultura, vlasništvo ili zakup),
– promjenu nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i nosioca obrta (ovlašteno lice),
– promjenu članova poljoprivrednog gazdinstva,
– promjenu broja telefona i promjenu banke.
Zahtjev za promjenu podataka u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata podnosi se Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo u Općini Bosanska Krupa.