Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Na osnovu člana 62. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Sl. Novine FBiH“ broj: 52/09) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a donijelo je Program korištenja pašanjaka za kalendarsku 2021. godinu i na osnovu istog raspisalo i objavilo Javni poziv za iskaz interesa za korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu na području Unsko – sanskog kantona.
Navedeni Javni poziv je objavljen u Unsko-sanskim novinama „Krajina“ 23. 4. 2021. godine i ostaje otvoren 60 dana od dana objavljivanja.

Prilog:
1. Preuzmite Program korištenja pašnjaka za 2021. godinu na području Unsko sanskog kantona
2. Preuzmite Javni poziv za iskaz interesa za korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu na području unsko sanskog kantona