OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Shodno aktu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a broj: 08-24-278-1/16 od 06. 01. 2016. godine, obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji proizvode svježe kravlje mlijeko da su na osnovu Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu (Sl. glasnik USK broj: 7/08, član 7., stav 6.), dužni Ministarstvu dostaviti:
– Uvjerenje iz porezne uprave (fizička i pravna lica)
– Uvjerenje iz Uprave za indirektno oporezivanje (pravna i fizička lica u sistemu PDV-a).

Uvjerenja se mogu predati putem općinske Službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo ili predati na protokol Vlade USK-a.
Za proizvođače mlijeka koji ne dostave navedene dokumente ne snosimo odgovornost u slučaju da ne ostvare pravo na kantonalne novčane podrške za sufinansiranje laboratorijskih pretraga mlijeka i nabavke goriva za proljetnu sjetvu, navodi se u obavijesti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a.