Obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-70-3-55/21

Obavještenje o nabavci – Rehabilitacija asfaltiranje I rekonstrukcija dijela puta: Duge njive – Urije, Mustelji – Šabići – Džajići – Halkića most, Lokalne
ceste R404a – Zalin i dio puta Mustelji – Bećirevići