Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu -nabavke usluga -Izrada glavnog projekta arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u putnom pojasu ul. 511 SBB-e i Trga Alije Izetbegovića

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – glavni projekat ul. 511. Slaven i Trg alije I