Održana 42. sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

U Bosanskoj Krupi je jučer po 42. put zasjedalo Općinsko vijeće. Na dnevnom se redu u konačnici našlo dvanaest tačaka koje se između ostalog odnose na izvještaje o izvršenju prihoda i rashoda i trošenju sredstava budžetske rezerve za prvih šest mjeseci ove godine, prodaju nekretnine u Poslovnoj zoni „Pilana“, izradu Regulacionog plana „Industrijska zona“, prodaju devastiranih čeličnih objekata u Poslovnoj zoni „Vatreni mlin“.ov42o15

Nakon vijećničkih pitanja, prvo su razmatrani pa u ponuđenom tekstu usvojeni Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda i Izvještaj o trošenju sredstava budžetske rezerve za prvih šest mjeseci ove godine. Ukupni prihodi i primici izvršeni su u iznosu od 3.518.196,00 KM i predstavljaju 51,10% u odnosu na ukupno planirane (6.884.843,00 KM). U ukupno ostvarenim prihodima, najveće učešće imaju porezni prihodi, oko 50%. U izvještajnom periodu, ukupno izvršenje rashoda, izdataka i finansiranja  je bilo u iznosu od 3.242.526,00 KM i predstavljaju 47,10% u odnosu na ukupno planirane rashode (6.884.843,00KM). U izvještajnom periodu utrošeno je ukupno 19.980,00 KM što čini 39,96% u odnosu na ukupno planirana sredstva tekuće rezerve.

Podršku većine vijećnika dobio je Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnine u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“. Nakon toga i Prijedlog odluke o izradi novog Regulacionog plana „Industrijska zona“.

Usvojen je i Prijedlog odluke o uslovima, načinu i ispunjenosti prostorno-tehničkih uslova za rad casina, kladionica i automat klubova na području općine Bosanska Krupa, kao i Prijedlog odluke o uslovima, načinu i visini naknade za postavljanje ili popravak podzemnih ili nadzemnih instalacija u općini Bosanska Krupa.

Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje montažnih devastiranih čeličnih

objekata u obuhvatu Poslovne zone „Vatreni mlin“ je također usvojen. Nakon odluke o proglašenju poslovne zone i izradi regulacionog plana ovo je treći korak u stvaranju ambijenta za buduće investitore u Bosanskoj Krupi. Kako se moglo čuti od strane načelnika Armina Halitovića, prihodi od čeličnih objekata bit će iskorišteni za čišćenje i pripremanje poslovne zone.

Među materijalima koji su razmatrani i usvojeni na 42. sjednici su i Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije Bosanska Krupa kao i Prijedlog javnog oglasa za imenovanje tri člana Općinske izborne komisije Bosanska Krupa.

Prihvaćen je Izvještaj Komisije za provođenje izbora u MZ i Prijedlog odluke o potvrđivanju izbora za savjete MZ koji su održani 13., a verifikovani 14. juna ove godine. U Izvještaju se navodi da su izbori održani u 24 mjesne zajednice i da su u njima bile 54 kandidatske liste. Kako se moglo čuti od predsjednika Komisije, izbori su protekli u demokratskoj atmosferi ali za njih ove godine nije vladao veliki interes, što je posebno izraženo u mjesnoj zajednici Zalin gdje nije bila nijedna kandidatska lista.

Nevladina organizacija Muslim Aid iz Sarajeva provodi program ekonomskog osnaživanja stanovništva. Općini Bosanska Krupa nudi saradnju kroz sufinansiranje nabavke i montaže 15 plastenika. Zbog toga je usvojen i Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2015. godinu. Inače, Općina Bosanska Krupa je u posljednje tri godine s ciljem podrške razvoja poljoprivrede isporučila 43 plastenika. Iduće će godine osigurati još 15, a ukoliko ostvari saradnju s pomenutom organizacijom, a sve su prilike za to, oko 30 plastenika.

Usvojen je i Prijedlog zaključka – direktorima srednjih škola na području općine Bosanska Krupa. Riječ je o inicijativi upućenoj direktorima srednjih škola da analiziraju trenutno stanje u oblasti obrazovanja na području općine, da se ispita u kojim oblastima stvaramo hiperprodukciju kadrova a koji su to kadrovi potrebni tržištu rada, da urade elaborate i pokrenu inicijativu za uvođenje novih smjerova.

Prihvaćeni su izvještaji o radu komunalnog i urbanističko-građevinskog inspektora za prvih šest mjeseci ove godine.

I na kraju sjednice usvojen je Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Bosanska Krupa za 2014. godinu.

U njemu se navodi da je u protekloj godini u realizaciju bilo uključeno 35 projekata (11 ekonomskog sektora i po 12 društvenog i sektora zaštite okoliša) i da je za njihovu implementaciju utrošeno 2.605.766,00KM, od čega je iz budžeta Općine izdvojeno 653.788,00KM, dok je iz eksternih izvora obezbjeđeno 1.951.978,00KM. Budžetska izdvajanja su za 34% manja od planiranih sredstava koja su iznosila 994.684,00KM. Razlog tome su projekti koji su imali provedbene aktivnosti ali bez korištenja finansijskih sredstava. Pokazatelj omjera utroška sredstava iz budžeta Općine 26%, prema utrošenim sredstvima iz eksternih izvora 74%, ukazuje na uspješan trend realizacije projekata u lokalnoj zajednici korištenjem većeg iznosa iz eksternih izvora finansiranja.