Općina Bosanska Krupa podržala projekt ”Mladi i zajednica – Imaš pravo da znaš” koji provodi Demokratska organizacija mladih Velika Kladuša

U Općini Bosanska Krupa održan je inicijalni sastanak između načelnika Armina Halitovića i predstavnica Demokratske organizacije mladih Velika Kladuša Jasmine Keserović i Edne Čović. Na sastanku se razgovaralo o učešću Bosanske Krupe u projektu ”Mladi i zajednica – Imaš pravo da znaš” koji trenutno provode mladi iz pomenute organizacije, a koji je finansijski podržan od strane Programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG), odnosno Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Cilj projekta je smanjiti broj slučajeva trgovine ljudima kroz aktivne mjere prevencije u direktnom kontaktu s potencijalnim žrtvama, a u saradnji sa svim relevantnim institucijama u lokalnim zajednicama gdje se provode aktivnosti.

Projektom će se pružiti direktna pomoć žrtvama trgovine ljudima/djecom, a naročito mladim Romima koji se bave različitim oblicima prosjačenja, povećati nivo informisanosti potencijalnih žrtava trgovine ljudima o programima doškolovanja koji postoje u njihovom okruženju, kao alternativnim izlazima iz društveno-ekonomske krize, unaprijediti saradnju svih relevantnih aktera, a posebno vlasti, obrazovnih i socijalnih ustanova, zavoda za zapošljavanje i medija, na planu prevencije i zaštite potencijalnih žrtava trgovine ljudima/djecom, kao i jačati povjerenje u državne organe da žrtve prijave slučajeve trgovine ljudima. Projektom se pomaže prije svega mladima uzrasta od 16 do 25 godina starosti iz višestruko marginalizovanih grupa.

Navedeni projekt provodi se na prodručju Bosanske Krupe, Velike Kladuše i Cazina. Načelnik Halitović dao je punu podršku projektnim aktivnostima i radu Demokratske organizacije mladih na području općine Bosanska Krupa istaknuvši važnost saradnje na ovakvim i sličnim projektima.