Općinsko vijeće Bosanska Krupa: Usvojeno niz odluka u svrhu privlačenja investitora

Održana je 48. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu našlo se petnaest tačaka među kojima su i one čija je svrha privlačenje investitora, iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta, razvoj stočarstva. Konkretno, riječ je o odluci o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odluci o davanju u zakup napuštenog poljoprivrednog zemljišta, te odluci o uslovima i načinu prodaje devastiranih objekata i zemljišta. Sve su kreirane i vijećnicima ponuđene radi stvaranja formalnih uslova za vrlo izvijestan dolazak zainteresiranih privrednika.

Vijećnici su u petak, između ostalih, tretirali i odluke o izmjenama i dopunama regulacionih planova Luke i Industrijska zona, regulaciji cestovnog saobraćaja, odluci o načinu postupanja sa komunalnim i sličnim otpadom.

Nakon vijećničkih pitanja usvojen je Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Bosanska Krupa. Odluka ima za cilj da se na transparentan način svim zainteresiranim pravnim i fizičkim licima da mogućnost zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za proizvodnju hrane. Odluka je prihvaćena uz zaključak da se nadležnom federalnom ministarstvu uputi inicijativa za smanjenje najnižih cijena zakupa.

Općina Bosanska Krupa, kako se moglo čuti na sjednici, kroz ovakve stimulativne mjere u poljoprivrednoj proizvodnji kao što su višegodišnji zakupi i novčane podrške želi ohrabriti proizvođače hrane na samozapošljavanje, te privući investitore koji mogu zaposliti veći broj radnika.

Također, Općinsko vijeće je usvojilo i Prijedlog odluke o davanju u zakup napuštenog poljoprivrednog zemljišta ili poljoprivrednog zemljišta čiji je vlasnik odsutan duže od pet godina, ili je vlasnik nepoznat ili se ne može utvrditi vlasništvo na području općine Bosanska Krupa.

Usvojen je Prijedlog odluke o uslovima i načinu prodaje devastiranih objekata i zemljišta nekadašnje svinjogojske farme na području Pučenika predložena od strane načelnika Općine Armina Halitovića. Odlukom se odobrava prodaja nekretnina – devastiranih objekata i zemljišta radi rekonstrukcije i izgradnje poslovnih objekata. Jedan od uslova kupoprodaje jeste da učesnik, odnosno kupac u narednih pet godina zaposli najmanje 200 radnika. Sudeći po izlaganju načelnika, diskusijama aktera uključenih u izradu ove odluke i vijećnika, već postoje zainteresirani kupci, pa je poprilično izvjesno da će područje nekadašnje svinjogojske farme koja je potpuno devastirana, uskoro postati veliko gradilište i mjesto gdje će raditi desetine, a za nekoliko godina stotine građana Bosanske Krupe.
Podršku vijećnika dobio je i Prijedlog odluke o namjeni korištenja sredstava prikupljenih po osnovu dodjele koncesije koje pripadaju Općini Bosanska Krupa. Tako se sredstva iz 2015. godine koja nisu utrošena i raspoređena po projektima te godine u iznosu od 4.238,66 KM i dio sredstava prikupljenih za 2016. godinu u iznosu od 45.761,34 KM raspoređuju za projekt energetske efikasnosti na objektu Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, dok se sredstva iz 2016. godine u iznosu od 25.000,00 KM raspoređuju za projekt energetske efikasnosti na objektu Osnovne škole “Velik Badić”.

Prijedlog odluke izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Luke“ kojeg su vijećnici prihvatili predviđa pokretanje procedure za izmjene Regulacionog plana koje bi se odnosile na regulaciju saobraćaja u dijelu od željeznog mosta do autobusne stanice gdje bi se izgradio i kružni tok, ali i još jedna saobraćajna traka prema naselju Krčana. Nakon ove tačke prihvaćen je i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Regulacioni plan „Industrijska zona“.

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima, načinu i visini naknade
za postavljanje ili popravak podzemnih ili nadzemnih instalacija u općini
Bosanska Krupa je također prihvaćen od strane većine vijećnika. Izmjene se odnose na naknade kod postupaka nepotpune eksproprijacije (služnost, zakup) za postavljanje nadzemnih i podzemnih instalacija za gradsko građevinsko zemljište.

Prihvaćen je i Prijedlog odluke o izmjenama odluke o regulaciji cestovnog saobraćaja na području općine Bosanska Krupa. Izmjenama Odluke o regulaciji cestovnog saobraćaja na području općine Bosanska Krupa na Trgu Reisa Džemaludina Čauševića (do parka) pored postojećeg jednog parking mjesta za taksi vozila dodaje se još jedno parking mjesto za RVI, a svim drugim vozilima se zabranjuje parkiranje. Mijenja se i režim saobraćaja u dijelu ulice generala Izeta Nanića (iz pravca križanja sa ulicom Patriotske lige do raskršća sa ulicom 505. vbbr), odnosno na tom dijelu ulice saobraćaj bi trebao biti regulisan kao dvosmjerni.

Podršku vijećnika dobio je Prijedlog godišnjeg plana utroška sredstava od naknade za korištenje državnih šuma za 2016. godinu. Sredstva koja budu uplaćena na račun Općine odredit će se na ime realizacije infrastrukturnih projekata i to: za projekte iz 2015. godine 14 hiljada KM i rekonstrukciju ili izgradnju puteva (Voloder 45 hiljada, Radnička ulica 30 hiljada, put Ibrići 20 hiljada, put Mali Badić 20 hiljada, dio ulice Branilaca grada 17 hiljada, te ulica u naselju Hodžinac 15 hiljada KM).

Usvojen je i Nacrt odluke o načinu postupanja sa komunalnim i njemu sličnim otpadom te upućen u javnu raspravu (centralna javna rasprava 6. aprila u 10,00 sati), zatim Prijedlog zaključka o uvrštavanju projekta „Izgradnja kuće Reisa Džemaludina Čauševića“ u prioritetne projekte Općine Bosanska Krupa, kao i Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća općine Bosanska Krupa u 2015. godini dok je Informacija Policijske uprave o stanju sigurnosti za januar i februar 2016. godine pimljena k znanju.