Podrška poljoprivredi – objavljen Javni poziv za sufinansiranje troškova proizvodnje krastavaca i maline

Konkretna financijska podrška poljoprivrednicima i poljoprivrednim proizvođačima se nastavlja. Naime, danas je objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova proizvodnje maline i sufinansiranje troškova proizvodnje krastavaca. Općina Bosanska Krupa je u ovu svrhu osigurala 39.000,00 KM.
Pravo na sufinanciranje troškova imaju pravna i fizička lica koja imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, što se dokazuje uvidom u Registar. Ostali uslovi, kriteriji i način realizacije su definisani Javnim pozivom koji se može preuzeti na sljedećem linku.
Rok za podnošenje zahtjeva je 01.10.2021.godine.

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa