Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke obavještenje o nabavci u predmetu- „Nabavka i isporuka nasipnog materijala na makadamske puteve na području općine Bosanska Krupa“

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Obavještenje o nabavci-nasipi 2021.