Potpisan ugovor za rekonstrukciju i asfaltiranje dijela ulice Branilaca grada

Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović danas je sa predstavnikom firme “Behić Sanny Boy” potpisao ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i asfaltiranju dijela puta u ulici Branilaca grada u naselju Krčana vrijedan 23.302,03 hiljada KM.
Radi se o makadamskom dijelu ulice u blizini nekadašnjeg odlagališta otpada dugog skoro 300 metara.

Za rekontrukciju ulice mještani su prikupili 7.000,00 KM, dok je ostatak sredstava iz vlastitog budžeta osigurala Općina Bosanska Krupa.

“Ovo je još jedan projekt na čijoj su realizaciji udružene snage lokalne uprave i mještana. Zbog toga njegova najveća vrijednost nije zaista u novcu, nego u namjeri, želji i volji ljudi da sebi osiguraju dobre životne uslove. Općina je takve inicijative uvijek podržavala i to će sigurno činiti i dalje. U ovom dijelu naselja Krčana gdje ćemo raditi put živi 15-ak porodica koje se dobrim dijelom bave poljoprivrednom i zasigurno je da će im asfalt na mjestu makadama biti od višetrukog značaja”, kaže načelnik Halitović prilikom potpisivanja ugovora.

Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana, računajući od dana otpočinjanja istih.

Inače, ugovor za rekonstrukciju i asfaltiranje dijela puta u ulici Branilaca grada je prvi u nizu ove godine kada je u pitanju putna infrastruktura. Budžetom Općine Bosanska Krupa za tu namjenu planirano je oko 400 hiljada maraka ne računajući sredstva od GSM licence, IFAD-a i drugih nivoa vlasti.