Predstavnici Ambasade Švicarske u BiH i UNDP-a posjetili Poslovnu zonu Pilana

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić i predstavnici 11 općina s područja Federacije BiH među kojima je bio i načelnik Armin Halitović prije nekoliko dana su potpisali ugovore o dodjeli grant poticajnih sredstava za unapređenje poduzetničkih zona, čija je ukupna vrijednost 1.495.000 KM. Od tog iznosa Ministarstvo je osiguralo milion KM, a Vlada Švicarske 495.000 KM.
Projekt s kojim je Općina Bosanska Krupa aplicirala odnosi se na unapređenje Poslovne zone Pilana, tj. na izgradnju glavne saobraćajnice unutar zone duge 300 m koja povezuje prilaze 8 postojećih preduzeća, 3 nova investitora i 3 slobodne parcele. Da bi dobili jasniju sliku o projektima koji će se realizirati u narednom periodu predstavnici Ambasade Švicarske i UNDP-a posjetili su Poslovnu zonu Pilana.

“Ovo je prvi put da sam došla u Bosansku Krupu i drago mi je što vidim ovu dobro razvijenu poslovnu zonu. Što se mene tiče, ovo je dokaz jako dobre saradnje koja postoji između UNDP-a, preko njihovog programa integrisane lokalne saradnje, isto tako i Općine i njenih službi i zainteresiranih strana iz poslovne zajednice. Naravno, za nas je veoma velika motivacija, kada vidimo ovako dobre rezultate, da nastavimo podržavati ovu saradnju”, naglasila je savjetnica za lokalnu upravu, migracije i razvoj Ambasade Švicarske u našoj zemlji Regula Babler.

U protekle četiri godine u Poslovnu zonu Pilana uloženi su milioni maraka. Urađena je vodovodna, kanalizaciona mreža sa prečistačem otpadnih voda, elektroinstalacije koje odgovaraju proizvodnim kapacitetima, interne saobraćajnice dimenzionirane za potrebe proizvodnih pogodna. Ostala je još glavna saobraćajnica. Ukupna vrijednost projekta je 202.785 KM, od čega su 150 hiljada grant sredstva, 50 hiljada obezbjeđuje Općina iz svog budžeta i 2.785 KM PLOD Centar iz Bihaća kao partner u projektu.

“Danas smo evo imali posjetu sufinansijera našeg projekta prilikom koje smo pokazali ono što samo do sada uradili i šta planiramo dalje, u šta planiramo utrošiti njihova sredstva. Vjerujem da su zadovoljni i da ćemo sa ovom posjetom još više otvoriti vrata saradnji sa UNDP-em i Švicarskom ambasadom”, ističe načelnik Armin Halitović.

Izgradnja saobraćajnice počinje čim se provede procedura za odabir izvođača radova. Završetak projekta planiran je polovinom naredne godine.