Prezentacija rezultata Omladinske banke: Bosanska Krupa prema broju projekata vodeća u FBiH

U bosanskokrupskom Domu kulture sinoć je održana prezentacija postignutih rezultata Omladinske banke Bosanska Krupa u 2014. godini. Ukratko, riječ je o 18 projekata koje su u periodu od juna do novembra na području Bosanske Krupe uspješno realizovale neformalne grupe mladih. Prema broju projekata Bosanska Krupa je dospjela na vodeću poziciju u Federaciji, a na državom nivou na drugo mjesto.
Ukupna vrijednost svih realizovanih projekata je 59.520 KM. Fond Omladinske banke Bosanska Krupa iznosi 26.317 KM i zajednički su ga obezbijedili Općina Bosanska Krupa (14.077 KM) i Fondacija Mozaik (12.240 KM) od donatora USAID (9.735 KM), te Federalnog Ministarstva kulture i sporta (2.506 KM). Neformalne grupe mladih kroz mobilizaciju lokalnih resursa obezbijedile su 33.203 KM. U realizaciji projekata učestvovalo je ukupno 238 volontera i volonterki koji su uspješnosti programa doprinijeli sa više od osam hiljada volonterskih sati. Ukupan broj korisnika ovih projekata je 3501.

Program Omladinske banke BiH ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih. Ispunjenje ciljeva programa sinoć je obraćajući se mladima pohvalio i načelnik Armin Halitović koji je, kako kažu predstavnici Omladinske banke Bosanska Krupa, od samog početka uz mlade dajući potpunu podršku.

„Zaista sam sretan kada vidim šta su napravili mladi, ponosan jer znam da su ove godine bili najuspješniji u Federaciji. Općina je za fond Omladinske banke predvidjela oko šest hiljada maraka, jer je toliko godinu prije bilo dovoljno, a kasnije po dobijanju saznanja da ima duplo više prijavljenih projekata, tu sumu sa Fondacijom Mozaik na opće zadovoljstvo povećala i omogućila realizaciju svih zamišljenih ideja. Nadam se da će iduća godina biti još uspješnija, da ćemo pokazati još bolje rezultate i biti prvi u državi”, kaže načelnik Halitović.

Omladinskim bankama upravljaju odbori sastavljeni od deset članova, mladi od 15 do 30 godina, izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova koji direktno podržavaju jačanje povjerenja i saradnju mladih, te njihove projekte većinom u ruralnim sredinama. Svi oni, zajedno s predstavnicima projekata i onima koji su na bilo koji način doprinijeli realizaciji omladinskih ideja, sinoć su dobili zahvalnice i priznanja.
O ozbiljnosti i značaju ovog programa govori podatak da su u periodu od 2008. do 2013. godine, mladi u 31 općini realizovali 965 projekata čija je ukupna vrijednost 3.522.200 KM. Sredstva za realizaciju projekata obezbijedili su Fondacija Mozaik iz sredstava donatora, partnerske općine, te mladi u zajednicama kroz mobilizaciju lokalnih resursa. Svi projekti realizovani su zahvaljujući radu 12.902 poduzetnih volontera i volonterki koji su uložili 227.354 volonterskih sati kako bi doprinijeli poboljšanju društvenog i ekonomskog života u svojim zajednicama. Čak 519.152 osoba imalo je koristi od realizacije ovih projekata.

Uz Željka Paukovića, direktora programa Fondacije “Mozaik”, načelnika Armina Halitovića, brojnih građana i realizatora projekata, prezentaciji su prisustvovali i članovi Omladinske banke Novi Grad koji su sa 26 realiziranih projekata i četiri godine ućešća u ovom projektu, naujspješnija Omladinska banka u Bosni I Hercegovini.

Leave a Comment