Prodajom devastirnih čeličnih objekata počinju aktivnosti na uređenju Poslovne zone “Vatreni mlin”

Općina Bosanska Krupa danas je objavila oglas o prodaji montažnih devastiranih čeličnih objekata u obuhvatu Poslovne zone „Vatreni mlin“ čime počinju konkretne aktivnosti na uređenju zemljišta, a potom i stvaranju uslova za dolazak novih investitora.
Početna cijena predmetnih objekata iznosi 74.822,00 KM i ista je utvrđena na osnovu procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke, a javna prodaja vršit će se putem podnošenja pismenih ponuda. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja prema zakonu mogu sticati pravo vlasništva.

Inače, Poslovna zona „Vatreni mlin“ formirana je odlukom Općinskog vijeća i druga je takve vrste u Bosanskoj Krupi. Formiranje nove poslovne zone inicirao je općinski načelnik Armin Halitović, jer interes investitora, kako je kazao, prevazilazi prostor postojeće zone „Pilana“.
U njoj se trenutno gradi novih 10.000 kvadratnih metara proizvodnih hala i u njima bi do jeseni, prema najavama, trebalo biti zaposleno više stotina radnika.
Nekoliko investitora već je zatražilo nove parcele za gradnju, ali je prostor u Poslovnoj zoni „Pilana“ gotovo popunjen.

Stoga će se novim investitorima ponuditi, pod istim uslovima, prostor u području nekadašnjeg „Vatrenog mlina“. Nova poslovna zona obuhvatit će i već postojeće proizvodne pogone u krugu nekadašnjeg poduzeća RMK iz Zenice.

– Svjesni činjenice da na području Poslovne zone „Pilana“ više nema parcela, ni kompaktnih niti dovoljno velikih da mogu primiti investitora, koji želi praviti veći objekt, okrenuli smo se novoj poslovnoj zoni, prostoru na kojem se nekada nalazila tvornica stočne hrane – istakao je načelnik Halitović.

Prema njegovim riječima, „recept za razvoj“ će biti isti kao i kod Poslovne zone „Pilana“. „Vatreni mlin“ ima oko 9 hektara, od čega je trećina slobodna površina koja će biti ponuđena investitorima.
U “Vatrenom mlinu” već je dostupna saobraćajna komunikacija, vodovodna, kanalizaciona, elektroenergetska i telekomunikacijska mreža.
U ovoj zoni, baš kao i u Poslovnoj zoni „Pilana“ svi ulagači će u prve tri godine u 100 postotonom iznosu biti oslobođeni komunalnih dažbina, slijedeće tri godine će biti oslobođeni 50 posto. Potom će tri godine plaćati minimalnu komunalnu naknadu u zavisnosti od proizvodne djelatnosti i broja radno angažiranih građana bosanskokrupske općine.
Oglas o prodaji montažnih devastiranih čeličnih objekata u obuhvatu Poslovne zone „Vatreni mlin“ dostupan je na i na službenoj internet stranici Općine pod linkom.