Regulacija potoka Kalender: Završeno 950 m i uloženo 1.5 milion KM

Regulacija potoka Kalender u naselju Krčana jedan je od najznačajnijih i najskupljih infrastrukturnih projekata nakon rata u Bosanskoj Krupi. Od oko 2 kilometra potoka, do sada je urađena polovina za šta je Općina iz svog budžeta izdvojila ili sa viših nivoa vlasti obezbijedila 1.5 milion KM.

Realizacija projekta u fazama traje već 8 godina. U ovoj je urađeno 120 metara i u to uloženo skoro 170 hiljada KM. U toku su radovi 9. i 10. faze koje je danas obišao i načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.
Projekt je počeo 2007. godine i od tada se redovno iz budžeta Općine Bosanska Krupa za njegovu realizaciju izdvajaju sredstva ali i u prioritete za sufinansiranje stavljaju višim nivoima vlasti.
Već nakon prve faze i 100 metara regulisanog potoka što podrazumijeva razdvajanje otpadnih i oborinskih voda, ispravljanje vodotoka, proširivanje i produbljivanje korita, betoniranje obala u cijeloj dužini vodotoka i formiranje pješačke staze, poredeći urađeno i ono što je godinama bilo izvor zaraze i neugodnog mirisa, uvidjelo se kolika je zaista važnost realizacije projekta.
Po okončanju 9. i 10. faze projekta koje se nalaze u završnoj fazi, bit će regulisano 950 metara potoka. Za sve to Općina Bosanska Krupa utrošila je više od 1,5 milion KM, kako iz vlastitog tako iz kantonalnog i federalnog budžeta.
“Općina Bosanska Krupa je već dugi niz godina opredjeljena da u mjesnoj zajednici Krupa II rješava problem potoka Kalender. Što se tiče ove godine završili smo poprilično dobar dio posla, ukupno četiri faze nakon kojih pravimo pauzu do nove građevinske sezone“, ističe prilikom obilaska radova načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Načelnik Halitović dodaje da se na ovome neće stati, da će se preostali dio, baš kao do sada, raditi kontinuirano i u fazama zavisno od finansijskih sredstava.
Značaj realizacije ovog projekta je višestruk, prvenstveno za stanovnike Krčane. Smanjuje se mogućnost zaraze koju prouzrokuju otpadne vode, a i formira pješačka staza koja je ovom dijelu grada već dala potpuno novi izgled.