U Bosanskoj Krupi aktivna eCitizen aplikacija koja omogućava lakšu komunikaciju između građana i lokalnih vlasti

U okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), izrađena je mobilna aplikacija eCitizen koja će omogućiti lakšu komunikaciju između građana i lokalnih vlasti. Među 18 lokalnih uprava/zajednica u BiH u kojima je aktivan eCitizen je i Bosanska Krupa.

Primarna svrha eCitizen mobilne aplikacije jeste omogućavanje jednostavne i transparentne komunikacije građana i lokalne uprave. Aplikacija građanima omogućava slanje žalbe ili upita lokalnoj upravi u svega 5 klikova nakon čega dobiju odgovor uprave u roku od 48 sati. Pored toga, eCitizen mobilna aplikacija ima za cilj i obavještavanje javnosti u nepredviđenim i vanrednim situacijama, poput prekida usluga i servisnih informacija.

„Građani najbolje znaju šta im treba, još više u doba krize. Aktivno građanstvo je ono čemu težimo u svim projektima koje podržava Švicarska. Kroz aplikaciju eCitizen, građani imaju pristup novim i atraktivnim načinima izražavanja svojih potreba i zabrinutosti prema lokalnim vlastima u BiH. U boljem su položaju da postanu akteri promjena u svojoj lokalnoj zajednici. Aplikacija eCitizen zajednička je inicijativa građana, javnog sektora i IT industrije u zemlji. Kao globalni lider na čelu digitalnih inovacija, Švicarska će nastaviti saradnju s Bosnom i Hercegovinom kako bi podijelila prednosti novih tehnologija za sve” izjavila je Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju u Ambasadi Švicarske u BiH.

Mobilna aplikacija je prilagođena za Android i IOS, te se može preuzeti putem stranica Google Play i App Store. Ovo softversko rješenje je dostupno i kao online platforma na adresi www.ecitizen.ba. Na online platformi do koje građani Bosanske Krupe mogu doći i putem službene općinske stranice uskoro će biti aktivni i moduli za komunikaciju građana sa vijećnicima/odbornicima, modul za javne rasprave, modul za pripremu sjednica vijeća/skupštine i slično. Dodatne mogućnosti će biti dostupne samo na online platformi.

„Lokalne zajednice imaju koristi od digitalne transformacije kada vlade koriste tehnologiju i inovacije kako bi postigli bolje rezultate. Ova nova mobilna aplikacija dolazi u jednom od najizazovnijih perioda s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, a mi u UNDP-u vjerujemo da ona dolazi kada je najpotrebnija. Bolja komunikacija s lokalnim samoupravama ključna je u doba krize. eCitizen će omogućiti dvosmjernu komunikaciju s lokalnim vlastima, što će rezultirati većom transparentnošću, povjerenjem i odgovornošću na lokalnom nivou”, izjavila je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

Važan dio procesa izrade aplikacije su bile konsultacije sa lokalnim upravama. Nekoliko komponenti platforme, poput recimo „pitajte (grado)načelnika“, pripremljene su upravo na njihov prijedlog.

„Općina Bosanska Krupa se oduvijek trudi da sa svojim građanima ima prilagođenu i transparentnu komunikaciju. Do danas je u tom smislu na raspolaganju bilo dostupno nekoliko servisa, platformi, koje smo kreirali i uspostavljali kroz projekte s drugim organizacijama ali i sami, poput „Manje od 48 sati“ ili „Pritužbe, sugestije, pohvale“. Ova nova eCitizen platforma ima istu svrhu, međutim modernija i naprednija je u odnosu na sve prethodne. I svakako daje više mogućnosti. Nadam se da će građani svakim danom sve više prihvatati ovakve modele komunikacije koji da kažem idu u korak s vremenom i da će ih koristiti na pravi način“, ističe načelnik Bosanske Krupe Armin Halitović.

eCitizen aplikacija je primjer digitalnog rješenja kojim se javnim organima u vrijeme krize omogućava da imaju bolje podatke, bržu komunikaciju sa građanima i efikasnije donošenje odluka u 18 partnerskih opština i gradova MEG Projekta. Nakon njihove ogledne primjene, ista digitalna rješenja se mogu primijeniti u cijeloj zemlji.