Unska ulica u Bosanskoj Krupi dobila novo ruho

U Bosanskoj Krupi se već tri mjeseca punom parom radi na izgradnji kanalizacionog sistema. Do kraja godine bit će završen dio prve faze koji je obuhvatio radove na području Govedarnice, Bužimkića, Krušničke ulice, Mujagića, Mande, Halkića, Aleje zlatnih ljiljana i Ljusine.
Na svim tim lokacijama, radi postavljanja cijevi, morao se kopati kanal pa samim tim i asfalt. Međutim, projektom izgradnje kanalizacije predviđeno je i asfaltiranje svih onih ulica u kojima se budu odvijali kanalizacioni radovi.
U Bosanskoj Krupi je tako asfaltirana još jedna ulica. Nakon Mujagića, novo ruho dobila je Unska. Radove u toj ulici obišao je i načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

“U narednoj godini mi nastavljamo izgradnju kanalizacionog sistema i usput rekonstrukciju putnih komunikacija. Radit ćemo na isti ovaj način, gdje god se bude kopalo asfalt će se vratiti u čitavoj širini ulice”, ističe načelnik Halitović.

Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih puteva u Bosanskoj Krupi je kontinuiran posao. Svake se godine u tu svrhu iz budžeta izdvajaju i sa viših nivoa vlasti obezbjeđuju vrlo značajna finansijska sredstva. Ilustracije radi, u lokalnu putnu komunikaciju 2013. godine uloženo je 400 hiljada KM, u narednoj godini 630 hiljada, a ove godine nešto više od 500 hiljada maraka.