Turska agencija TIKA završava izgradnju područne škole u Pištalinama

Jučer je Općinu Bosanska Krupa posjetio direktor Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u BiH Omer Faruk Alimdžija. Razlog posjete je najavljeno učešće TIKA-e u završetku projekta izgradnje objekta osnovne škole u Pištalinama. Direktor Alimdžija je u pratnji načelnika Općine Bosanska Krupa Armina Halitovića i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tahira Nuhića obišao objekt i mališane koji nastavu pohađaju u alternativnom smještaju u prostorijama MZ Pištaline. Pred kraj prošle godine najavljeno je da će se u cijelu priču oko izgradnje škole uključiti Turska razvojna agencija (TIKA) sa oko 250.000,00 maraka čime bi se cijeli objekt mogao staviti u funkciju.

Opširnije

Obavijest

„Pod zimskom službom podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti ulica, trotoara, trgova, mostova i drugih saobraćajnih javnih površina za režim saobraćaja u zimskim uslovima. Zbog velikog broja parkiranih motornih vozila na gore navedenim lokacijama na području grada Bosanska Krupa, onemogućeno je kvalitetno izvođenje radova. Upozoravaju se građani da su dužni svoja parkirana vozila ukloniti … Opširnije

Obavijest za proizvođače krastavca kornišona

U nastojanju da riješimo probleme tržišta za proizvođače krastavca kornišona kojih na području Bosanske Krupe ima mnogo stupio sam u kontakt sa potencijalnim otkupljivačima i shodno tome obavještavam proizvođače i one koji to žele postati da će i u 2018. godini proizvode ove povrtne kulture u Bosanskoj Krupi otkupljivati zadruga „Agrodar“ iz Cazina. Svi proizvođači … Opširnije

Obavijest – Regulacioni plan „Industrijska zona“

Obavještavamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da se Regulacioni plan „Industrijska zona“ u formi NACRTA stavljaju na javni uvid. Uvid se može izvršiti svakim radnim danom od 8:00 h do 13:00  h u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, te na ovom link-u. Primjedbe, prijedloge, sugestije, mišljenja i sl. na Nacrt Regulacionog … Opširnije

Ceste FBiH u Bosansku Krupu ulažu preko 600 hiljada KM: Kružni tok kod benzinske pumpe RVI, treća traka prema Krčani, trotoar u Halkićima i od Ćevanuša do Ljusine

Inače dobru saradnju Općine Bosanska Krupa i Cesta FBiH u 2018. godini krunisat će novi, vrlo značajni projekti koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju (rehabilitaciju) i modernizaciju magistralnih cesta. Naime, u Planu ovog preduzeća između ostalih nalaze se projekti koji se odnose na Bosansku Krupu i Bosansku Otoku.

Opširnije

Pomoć žrtvama mina u Bosanskoj Krupi: Do 5 hiljada KM granta za 6 žrtava u svrhu pokretanja vlastitog biznisa

Bosanska Krupa je jedna od lokalnih zajednica u BiH u kojoj organizacija Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB) uz podršku organa uprave sredstvima EU provodi projekt „Smanjenje rizika od mina i pomoć žrtvama i njihovim porodicama“. Nakon što je Općina Bosanska Krupa prihvatila učešće i izrazila spremnost sufinansiranja, između predstavnika pomenute organizacije i načelnika Armina Halitovića organiziran je sastanak na kojem je definisan proces i dinamika realizacije.

Opširnije

Obavijest za porodilje

Obavještavaju se porodilje koje su se porodile u 2018. godini, počev od 1. januara, a koje imaju prebivalište u Bosanskoj Krupi i u momentu poroda nisu bili zaposleni ni ona ni otac djeteta, da mogu podnijeti zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć. Po usvajanju budžeta za 2018. godinu i ostalih neophodnih akata pristupit će se rješavanju … Opširnije