Obavijest

Na osnovu ovlaštenja propisanih odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 12/13, 03/16 i 15/20), Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Odsjek za prostorno uređenje općine Bosanska Krupa obavještava građane općine Bosanska Krupa, a posebno investitore bespravno izgrađenih građevina i zahvata na području općine da je temeljem člana 126. stav 5. Zakona o prostornom uređenju i građenju rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje naknadne lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina 31.12.2021. godine.

Opširnije