Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa iz Granta za mlade za 2020. godinu

Rang lista- Zaključak-Grant za mlade