Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata NVO koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu

Rang lista – Zaključak-Grant za NVO