Potpisan ugovor za dovršetak puta ka spomen obilježju „Ljiljan“ na Ćojluku

U Kabinetu općine Bosanska Krupa danas je potpisan ugovor izmedju načelnika Armina Halitovića i Safeta Kovačevića ispred KOVGRAD Bužim firme koja će biti izvođač radova na izgradnji skoro 550 metara puta prema spomen obilježju Ćojluk. Sredstva u visini 69.983 KM osigurala je Vlada USK u visini od 50.000 KM i općina Bosanska Krupa 20.000 KM. Rok za završetak je 25 kalendarskih dana od uvodjenja izvodjača u posao.

Opširnije

Za podršku turizmu danas utrošeno 44 000 KM, raspisan novi javni poziv sa fondom od 56 000 KM

Općina Bosanska Krupa okončala je proceduru javnog poziva koji je bio raspisan 11.juna ove godine za dodjelu poticajnih sredstava za podršku razvoju turizma 2021.godine. Ukupno izdvojena sredstva u ovogodišnjem budžetu općine Bosanska Krupa iznose 100.000 KM međutim obzirom da su od deset aplikacija samo četiri zadovoljile potrebne uvjete, od pomenutog iznosa utrošiće se 44.000 KM, dok će ostala sredstva u visini od 56.000 KM biti preusmjerena za novi javni poziv turističko-ugostiteljskim radnicima općine Bos.Krupa koji je već danas objavljen na web stranici općine Bosanska Krupa.

Opširnije

Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za podršku razvoja turizma 2021.godine

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (“Službeni glasnik općine Bosanska Krupa”, broj: 10/17), člana 159. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2021. godinu (Službeni glasnik općine Bosanska Krupa”, broj: 4/21), te člana 10. stav 3. Pravilnika o raspodjeli poticajnih sredstava za razvoj turizma 2021 br: 01-11-5732/21 od 16.07.2021.godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu poticajnih sredstava
za podršku razvoja turizma 2021.godine

Opširnije